Archiwum

Archiwum dla 27/10/2022

ZChR przeciwne zmianom zasad wyboru europosłów, które zaproponował PE. „To budowa unijnego superpaństwa europejskiego”

Zastępca Naczelnego 1

- Generalnie jesteśmy przeciwni zmianom zasad wyboru europosłów, które zaproponował Parlament Europejski za wyjątkiem propozycji, aby głosować mogły osoby, które ukończyły 16. rok życia ponieważ obniżenie wieku umożliwiającego oddanie głosu w wyborach znajduje się w programie Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Jako ZChR jesteśmy zwolennikami Europy Ojczyzn. Nie zgadzamy się zatem na budowę superpaństwa unijnego, a zmiany w ordynacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego niestety mają temu służyć, bo w przedstawionym projekcie wprowadzać mają dodatkowy ogólnounijny okręg wyborczy, w którym kandydatów wystawiać będą mogły jedynie ogólnounijne partie polityczne ponad głowami państw i narodów europejskich. - mówi nam prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, europoseł VI kadencji, dr Bogusław Rogalski. PE chce, aby utworzone zostały unijne okręgi wyborcze, aby można było głosować od 16. roku życia oraz żeby stałym terminem wyborów był 9 maja. W projekcie Parlamentu Europejskiego osiągnięcie równości płci na listach wyborczych powinno nastąpić „bez naruszania praw osób niebinarnych”. - Wiemy, że 9 maja 1950 francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował francusko-niemieckie porozumienie oddające kontrolę nad produkcją węgla i stali Wysokiej Władzy (High Authority) i zarysował szkic organizacji, w której mogłyby uczestniczyć także pozostałe państwa europejskie. Niemniej z uwagi na fakt, że w Rosji i na Białorusi 9 maja obchodzi się rocznicę podpisania drugiej kapitulacji przez III Rzeszę ewentualnym jednolitym terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego powinien być 25 marca. Tego dnia, w 1957 roku podpisano w stolicy Włoch Traktaty Rzymskie, powołujące do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Natomiast propozycja ideologicznego zmuszenia komitetów wyborczych do lansowania osób zaburzonych, które nie potrafią wyraźnie zadeklarować swojej płci, jest sprzeczna z Konstytucją RP i nie może być stosowana na naszym terytorium - przekonuje w rozmowie z NGO prezes ZChR.

Czytaj więcej...

ZChR pyta o wypłatę dodatków do ogrzewania w województwie warmińsko-mazurskim

Zastępca Naczelnego

Zgodnie z rozporządzeniem od 21 września można się starać o dodatek do oleju opałowego, który stanowi podstawę do ogrzewania dla wielu gospodarstw domowych. - Czasem własny przykład ujawnia szerszy problem. Oto 22 września złożyliśmy z małżonką wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku do oleju opałowego. Oczywiście mamy zgłoszone źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 24 października otrzymałem pismo sygnowane w imieniu wójta gminy Banie Mazurskie w powiecie gołdapskim, w którym przedłuża się postepowanie o miesiąc. W piśmie powołano się na prowadzenie "czynności procesowych". Tego samego dnia udałem się do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zajmuje się rozpoznaniem złożonych wniosków, dowiedziałem się, że nie wypłacono jeszcze żadnych dodatków, bo "Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie przelał na rzecz tej gminy żadnych środków", a sformułowanie o "czynnościach procesowych" ... tak sobie zostało wpisane do decyzji administracyjnej. To oczywiste wprowadzenie w błąd. Pytamy zatem: czy podobna praktyka jest problemem jedynie w tej gminie, czy jest zjawiskiem szerszym, tj. celowym blokowaniem pomocy, aby mieszkańcy tego województwa obarczali winą rząd koalicji PiS-Solidarna Polska? - pyta w rozmowie z NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...

Apostazja Dawida Podsiadły mówi więcej o nim niż o Kościele katolickim. Na pewno także o czasie, w którym żyjemy

Zastępca Naczelnego

zapowiada apostazję. To wiadomość, która już drugi dzień jest głównym tematem w kręgach katolickich, ale i na świeckich na portalach społecznościowych. Dlaczego tak jest, dlaczego apostazja popularnego muzyka stała się ważnym tematem? Czy to dlatego, że jest on obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd pop w Polsce, więc każda wiadomość z nim związana staje się interesująca dla mediów? A może jego odejście z Kościoła, jak twierdzą niektórzy, mówi nam coś o kondycji organizacji religijnej i jej błędach? Zauważyłem, że ta druga teoria jest w większości przypadków popierana przez tych, którzy chcą za wszelką cenę udowodnić, że Kościół katolicki w Polsce przeżywa kryzys. Czego dowodem ma być akt zaplanowany przez Podsiadło.

Czytaj więcej...

Papież Franciszek: Smutek jest potrzebny dla naszego zdrowia

Zastępca Naczelnego

Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek kontynuował refleksję na temat rozeznawania.

W środę na Placu św. Piotra w Rzymie odbyła się kolejna audiencja generalna papieża Franciszka. Ojciec Święty kontynuował cykl katechez o rozeznawaniu. Środowe rozważania były poświęcone uczuciu, jakim jest smutek. Przywołał przy tym św. Ignacego z Loyoli, który odczuwał "ciemnością w duszy", która pozostawała "smutna i jakby odłączona od swego Pana i Stwórcy".

Czytaj więcej...