Plotkami w inicjatywę ZChR. Kto zwalcza zapowiadany wiec pod lokalnym starostwem w Gołdapi?

Zastępca Naczelnego

Fragment jednej z dróg/ngopole.pl

14 kwietnia pod gmachem Starostwa Powiatowego w Gołdapi (warmińsko-mazurskie) odbędzie się wiec organizowany przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w sprawie konieczności kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie  Ziemiany  Rogale, 1815N Gołdap  Kośmidry  Skocze Juchnajcie Rogale. 13 października 2021 Rada Powiatu w Gołdapi przyjęła uchwałę, w której uznaje petycję ZChR za zasadną, ale uznała też, że w budżecie tego samorządu na rok 2022 nie ma środków na kompleksowy remont tych dróg. – Jesteśmy niemile zdziwieni, że metodami rodem z PRL, przez plotkę kolportowana jest fałszywa teza, że krytykujemy remont nawierzchni na odcinku ponad 3 km między osadą Widgiry a Żabinem, bo „droga jest w szczerym polu”. W tej sprawie otrzymałem telefon od osoby zaufania publicznego. Tymczasem, my oczekujemy kompleksowego remontu całości tych dróg, a nie leczenia gangreny plasterkiem. Te drogi prowadzą do lokalnego zabytku, tzw. „Piramidy w Rapie”, tj. grobowca rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowanego przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertela Thorvaldsena. Plotkami chce się zablokować protest mieszkańców, a to przypomina obrzydliwe metody z czasów komunistycznych. Tymczasem skoro uznano naszą petycję w sprawie całościowego remontu tych dróg w głosowaniu radnych powiatowych z Gołdapi z 13 października 2021 roku za zasadną, to teraz czas na czyny, a nie słowa – mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

ZOBACZ STRONĘ WWW PROTESTU

Dziurawe drogi wizytówką?

Fragment jednej z dróg/ngopole.pl

Mieszkańcy w/w terenu prowadzili czynny protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa w/w dróg już w roku 2015. Ówczesny starosta gołdapski, a dzisiaj wicestarosta Pan Andrzej Ciołek w piśmie z dnia 22 lipca 2015 roku (sygn. KT.711.22.2015) pisał, cyt. „Staraniem Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonana została doraźna naprawa (…) nawierzchni poprzez likwidację głębokich ubytków. (…) Jeżeli tego typu działania nie są akceptowane przez użytkowników dróg, drastycznym posunięciem może być jej zamknięcie i dopuszczenie ruchu tylko na własne ryzyko. Sytuacja budżetowa powiatu jest taka, że bez zmiany polityki rządu w zakresie finansowania dróg samorządowych, nie da się nic zrobić Co do nałożenia nowej nawierzchni sprawa jest otwarta (…). W związku z powyższym koniecznym jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania”. W kwietniu 2018 roku Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła we wtorek jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gołdapskiemu w wysokości 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 9 czerwca 2021 roku (sygn. ZDP.1510.53.1.2021.SB) skierowanego w odpowiedzi na interwencję ZChR wynika, że „do końca 2021 roku zostanie wykonany remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin, o długości 3,2 km (…)”. „W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2021 roku dotyczące działań Gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze prowadzącej z Bań Mazurskich przez Ziemiany, Rogale do Widgir i Rapy informuję, że zarządcą w/w drogi (…) jest powiat. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o podjecie działań zmierzających do poprawy stanu w/w dróg. W odpowiedzi na wystosowane pismo uzyskaliśmy informację, iż zaplanowano prace związane z poprawą stanu drogi Rogale – Żabin na czerwiec 2021″ – napisała w piśmie z 7 czerwca 2021 roku do ZChR zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Banie Mazurskie, Anna Mohyła.Obie w/w drogi prowadzą do tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety, stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.

Jak wynika z przytoczonych faktów, obie drogi powiatowe są jedynie doraźnie i odcinkowo naprawiane. Warto dodać, że w tym terenie prowadzona jest aktywna gospodarka w zakresie pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Północną granicą jest granica państwa, na północnym-wschodzie graniczy z gruntami Nadleśnictwa Gołdap, na wschodzie i południu z obszarem Nadleśnictwa Olecko, na zachodzie z gruntami Nadleśnictwa Borki. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo leży w II krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. Co istotne, pozyskane drewno jest wywożone w/w drogami powiatowymi powodując znaczne szkody w nawierzchni przez wielotonowe pojazdy. Podobnie w/w drogami transportowane są materiały pozyskane w Żwirowni w Rogalach. W opinii ZChR lokalne Nadleśnictwo Czerwony Dwór powinno partycypować w kosztach kompleksowego remontu w/w dróg. Wielu z mieszkańców tego terenu uważa, że za kryzys komunikacyjny, tj. kiepski stan dróg powiatowych nr 1764N (Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale) i 1815N (Gołdap-Kośmidry-Skocze-Juchnajcie-Rogale) odpowiadają słabe wyniki wyborcze „luminarzy polityki” ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Okręg Elbląski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin uważa, że czas skończyć z poniżającym traktowaniem mieszkańców terenów wiejskich. System dobrej jakości dróg lokalnych ma istotne znaczenie dla zrównywania szans dla rozwoju młodego pokolenia Polaków mieszkających na terenach poPGRowskich z ich rówieśnikami z terenów miejskich”

– napisała przedstawicielka ZChR w ubiegłorocznym piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZChR wystąpiło do szefa warmińsko-mazurskiej Policji o opinię na temat bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Gołdapskim

ZChR reaguje na fatalny stan dróg powiatowych. Proponuje lokalny program „KIEROWCA 500+”

ZChR interweniuje. Zimowa makabra na drogach powiatowych w powiecie gołdapskim

ZChR: Władze samorządowe Powiatu Gołdapskiego igrają z bezpieczeństwem mieszkańców

Czy władze Powiatu Gołdapskiego celowo utajniły przed opinią publiczną ważną społecznie inicjatywę ZChR?

Jest szansa na poprawę stanu dróg w części powiatu gołdapskiego po interwencji lokalnej liderki ZChR

Lokalny oddział ZChR interweniuje u premiera w sprawie kiepskiego stanu dróg powiatowych. Czy „znajdą się” środki na postulowany remont?

ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.