Kolejne protesty i apele Polaków z Litwy w obronie swych szkół

Zastępca Naczelnego

Fot. Marian Paluszkiewicz/l24.lt

Nasilają się protesty i apele polskiej społeczności w Połukniu i Starych Trokach przeciw buldożerowym działaniom władz rejonu trockiego, mającym na celu zniszczenie polskich szkół w tym rejonie.

Jak już informowaliśmy, Samorząd Rejonu Trockiego w ramach ogólnokrajowego projektu „Szkół Tysiąclecia” zamierza dokonać reorganizacji dwóch polskojęzycznych szkół w rejonie trockim – Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Te placówki mają być przekształcone w filie innych szkół, czyli zdegradowane do niższego poziomu. Społeczności obu szkół aktywnie temu się sprzeciwiają.

Przedstawiciele wspólnoty polskiej pikietowali w miniony piątek przed gmachem Samorządu Rejonu Trockiego w Trokach, wyrażając swój stanowczy sprzeciw buldożerowym działaniom władz rejonu, mającym na celu zniszczenie polskich szkół. Do uczestników pikiety wyszli mer rejonu trockiego Andrius Šatevičius i wicemer Jonas Kietavičius.

Wczoraj odbyła się kolejna pikieta. Tym razem przed budynkiem Ambasady RP w Wilnie. Polska społeczność szkolna wyraziła swoją dezaprobatę wobec bezczynności placówki dyplomatycznej w obronie praw rdzennej ludności polskiej na Wileńszczyźnie. W Wilnie do pikietujących wyszedł tylko pierwszy radca, kierownik wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Wilnie, Andrzej Dudziński.

Dzisiaj pikietujący zebrali się pod gmachem rządu, żądając zagwarantowania praw dla mniejszości narodowych.

Źródło: www.l24.lt

 

Komentarze są zamknięte