Ważne posiedzenia w PE poświęcone sytuacji międzynarodowej

Zastępca Naczelnego

W czasie posiedzenia Delegacji PE, europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/l24.lt

Podczas marcowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbył się szereg ważnych posiedzeń w grupach politycznych oraz Delegacjach PE poświęconych sytuacji międzynarodowej, w których aktywny udział wziął Waldemar Tomaszewski, jako pełniący obowiązki przewodniczącego Delegacji do spraw relacji z Białorusią.

We środę, 9 marca, odbyło się posiedzenie Konferencji Przewodniczących Delegacji Parlamentu Europejskiego, których jest w sumie 44. Połowa spotkania poświęcona była omówieniu sytuacji na Ukrainie i Białorusi. Przewodniczący delegacji PE wyrazili zaniepokojenie trwającą na Ukrainie wojną oraz wezwali do podjęcia działań dyplomatycznych na rzecz pokoju. W imieniu Delegacji do spraw relacji z Białorusią sytuację polityczną w tym kraju europosłom przedstawił lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, który omówił wpływ niedawno przeprowadzonego referendum konstytucyjnego i wprowadzone przez nie zmiany ustrojowe. Po referendum nastąpią dwie główne zmiany: Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe stanie się ważnym organem zarządzającym pozwalającym Łukaszence na dłuższe pozostawanie u władzy, usunięto także z Konstytucji artykuł mówiący, że Białoruś jest strefą wolną od broni jądrowej.

Natomiast we czwartek, 10 marca, na posiedzeniu Delegacji do spraw relacji z Białorusią odbyły się wybory nowego przewodniczącego Delegacji, które jako pierwszy wiceprzewodniczący przeprowadził Waldemar Tomaszewski. W związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego, polskiego europosła Roberta Biedronia, zgodnie z kwotami dzielonymi metodą d’Hondta pomiędzy frakcje w PE, funkcja kolejnego przewodniczącego przypadła socjalistom, a przewodniczącym został Juozas Olekas.

Stałe 44 delegacje Parlamentu Europejskiego – to oficjalnie ukonstytuowane grupy posłów do PE, które utrzymują i pogłębiają stosunki z parlamentami państw nienależących do UE oraz innymi regionami świata lub organizacjami międzynarodowymi.

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte