ZChR: to oburzające! Portal Nasze Miasto należący do grupy kontrolowanej przez PKN ORLEN promuje LGBT?

Zastępca Naczelnego

Działacze LGBT, Wiedeń 13.06.2020/ZChR

Serwis Nasze Miasto z Nowego Sącza postanowił wpisać się w „poprawność polityczną”. „Nowy Sącz wycofa Samorządową Kartę Praw Rodziny? „To niechrześcijańska uchwała” – mówi prezydent Ludomir Handzel – grzmi ustami Joanny Mrozek portal należący do Polska Press. – Chyba nie po to koncern PKN Orlen zakupił Polska Press, aby uskuteczniać na portalu Nasze Miasto kampanię zohydzania instytucji rodziny? To oburzające. Promowanie prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzela z Koalicji Nowosądeckiej, a de facto obozu totalnej opozycji, przystoi Gazecie Wyborczej, ale nie medium, które powinno zmierzać w kierunku promowania rzetelnego dziennikarstwa. Zupełnie nie rozumiem też promowania tekstu zdjęciem uśmiechniętych aktywistek LGBT w celu ocieplenia wizerunki lewackich środowisk. – powiedziała Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, sekretarz generalny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Nasze Miasto nadaje …

Screen za Nasze Miasto

Około stu samorządów w całej Polsce w 2019 roku uchwaliło Samorządowe Karty Praw Rodziny lub inne deklaracje, które wzbudzały dużo kontrowersji. Przez wielu uchwały odebrane zostały jako wzywająca do dyskryminacji osób LGBT+ oraz rodzin pozostających w niesformalizowanych związkach. Krytyczne opinie podzieliły także unijne instytucje.

W Nowym Sączu uchwałę przyjęto na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości w listopadzie 2019 roku zgodą 11 z 23 radnych, którzy powinni być w tym czasie obecni na sali, a samo głosowanie rozpoczęto, kiedy nie wszyscy radni zdołali wrócić z kilkunastominutowej przerwy.

Pierwszym efektem Samorządowej Karty Praw Rodziny było zakwalifikowanie przez lewicowych aktywistów Nowego Sącza do tzw. Atlasu Nienawiści. Potem trwające 30 lat kontakty partnerskie z miastem zerwało niemieckie miasto Schwerte.

Przyznaje, że sytuacja wewnętrzna w naszym kraju jest obecnie skomplikowana, a niektóre środowiska, w tym polityczne, próbują skłócić nasze społeczeństwo, m.in. epatując nietolerancją czy dyskryminowaniem niektórych grup społecznych (…) Mam nadzieję, że wartości europejskie i chrześcijańskie powrócą do Nowego Sącza, bo jestem przekonany, że większość mieszkańców naszego Miasta to osoby otwarte, tolerancyjne, szanujące wartości i szanujące każdego człowieka” – odpisał w liście burmistrzowi Schwerte Dimitriosowi Axourgosowi prezydent Ludomir Handzel. Jego odpowiedź z 2020 roku wywołała burzliwą dyskusję w mediach i spotkała się z krytyką m.in. małopolskiej kurator Barbary Nowak.

– promuje prezydenta Nowego Sącza portal Nasze Miasto.

Monika Socha-Czyż/NGO

Do władz Nowego Sącza trafiła dzisiaj nasza petycja w sprawie przyjęcia przez gminę Nowy Sącz Karty Praw Rodziny. Tekst tego dokumentu powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Skoro tak ochoczo medium Polska Prasa promuje rzekomą „niechrześcijańskość”, to oczekujemy poinformowania czytelników o naszej inicjatywie” 

– mówi nam Monika Socha-Czyż z ZChR.

ZOBACZ PETYCJĘ ZChR

Karta Nowy Sącz

Obowiązki katolików

W grudniu ubiegłego roku prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski w jednym z wywiadów powiedział:

dr Bogusław Rogalski w czasie szczytu partii prawicowych w Madrycie/NGO

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Zapewne stąd wynika wiele nieporozumień podczas wyrażania swojej woli w trakcie najbardziej charakterystycznego dla demokracji aktu głosowania, czy to w parlamencie, czy też przy urnie wyborczej. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.”

KARTA PRAW RODZINY

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

O Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.