Z inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Sejm Litwy przyjął rezolucję o wsparciu dla Polski

Zastępca Naczelnego

Sejm Republiki Litewskiej/YouTube.com

Sejm za kolejnym podejściem przyjął w czwartek, w 103. rocznicę Polski Niepodległej, rezolucję o wsparciu dla Polski. Dokument przyjęto z inicjatywy i dzięki determinacji posłów z AWPL-ZChR.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 96 posłów: przeciwko nie opowiedział się nikt, od głosu wstrzymał się jeden poseł.

W dokumencie Sejm wyraża swoje poparcie dla Polski broniącej swoich granic, które są również granicą zewnętrzną UE, a także wzywa do intensywnego dialogu w sporze Polski z Komisją Europejską.

 

Przedstawiając projekt rezolucji poseł AWPL-ZChR Rita Tamašunienė powiedziała:

Dzisiaj Polska obchodzi Święto Niepodległości, w tym roku jest ono całkiem inne, gdyż Rzeczypospolita Polska przechodzi przez wielką próbę, ale mam nadzieję, że Polska poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami i zagrożeniami oraz napięciem i wyjdzie z tej sytuacji jeszcze bardziej umocniona, zjednoczona. Był zgłoszony inny projekt rezolucji, który w imię kompromisu i dialogu z instytucjami UE został zmieniony”.

Poseł dodała, że projekt rezolucji został podpisany przez wielu posłów z różnych klubów parlamentarnych, „dlatego sądzę, że Polsce w ten sposób w Dniu Niepodległości dajemy wyraz naszej bratniej solidarności w trudnych chwilach, jakie obecnie przeżywa”.

Odpowiadając na pytania posłów Rita Tamašunienė podkreślała znaczenie solidarności z Polską:

Poseł Rita Tamašunienė/www.vrm.lrv.lt

Jesteśmy najbliższymi sąsiadami, przeżywamy podobne wyzwania – nielegalni migranci, atakujący nasze granice oraz zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, są całkiem blisko, dlatego też współpraca i wsparcie wzajemne jest niezwykle cenne, lecz nie należy zaniedbywać także współpracy w innych dziedzinach, byśmy wspierali Polskę, szukali kompromisu i innych form wsparcia. Jestem przekonana, nawiązując do pierwotnej wersji naszej rezolucji, którą zgłaszaliśmy, że ważne jest, by Unia Europejska doceniła odrębność i tożsamość poszczególnych krajów i nie stosowała kar czy upomnień, lecz szukała kompromisu, jeżeli chcemy tę wspólnotę zachować”.

Powiedziała też, że w rezolucji nowej redakcji, która jest wynikiem kompromisu, pozostało nawiązanie do spuścizny historycznej oraz wyrazy solidarności z Polską wskazujące na potrzebę dialogu Komisji Europejskiej z polskimi instytucjami, „także w szerszym kontekście”, który właśnie wskazuje na inne niż tylko związane z atakiem hybrydowym wyzwania, z którym obecnie mamy do czynienia na naszych granicach.

Po przyjęciu rezolucji Rita Tamašunienė podziękowała w imieniu wszystkich członków Delegacji Sejmu Republiki Litewskiej ds. kontaktów z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim, którzy wsparli rezolucję i jeszcze raz złożyła życzenia dla Polski z okazji Dnia Niepodległości.

Życzenia adresuję do całego narodu i Rodaków rozsianych po całym świecie, którzy dzisiaj w sercach mają biało-czerwone barwy. Gratuluję Sejmowi, że dzisiaj mieliśmy okazję w szczególny sposób przesłać swoje pozdrowienia i życzenia Parlamentowi w Polsce”

– powiedziała poseł z ramienia AWPL-ZChR.

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte