Szwajcaria: Sukces katolików w walce o wolność Mszy Świętej

Zastępca Naczelnego

Genewa/pixabay.com

Rząd kantonu Genewy uchylił covidowe obostrzenia związane z nabożeństwami – po wyroku Trybunału Federalnego, który uznał je za niezgodne z konstytucją.

Zakończył się proces odwoławczy od decyzji rządu kantonu genewskiego, który wprowadził daleko idące ograniczenia swobody uczestniczenia we Mszy Świętej i innych nabożeństwach. Trybunał Federalny wydał wyrok praktycznie znoszący obostrzenia związane z epidemią COVID-19 wobec Kościoła katolickiego.

Sprawa zaczęła się od wprowadzenia 1 listopada 2020 roku zakazu „nabożeństw i innych wydarzeń religijnych dostępnych dla publiczności”. Od decyzji lokalnego rządu odwołał się ks. Jean de Loÿe, przeor Oratorium św. Józefa w Carouge. 6 listopada kapłan Bractwa św. Piusa X złożył skargę do Trybunału Federalnego, ubiegając się o zawieszenie decyzji o kościelnym lockdownie do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

W skardze do trybunału podkreślono szkodę, jaką obostrzenia czynią najistotniejszemu filarowi życia katolickiego, którym jest publiczna Msza Święta oraz na pogwałcenie konstytucyjnej wolności wyznania.

„Nieuzasadniona ingerencja” rządu

4 grudnia Trybunał Federalny przychylił się do wniosku i zawiesił moc wykonawczą przepisów covidowych, argumentując swoją decyzję faktem, iż „zaskarżony środek stanowi potencjalnie poważne naruszenie wolności wyznania, ponieważ miał charakter niemal bezwzględny”. We wstępnym orzeczeniu zwrócono także uwagę, iż „nie wykazano, że miejsca kultu były szczególnym źródłem zakażeń”. Obostrzenia, według Trybunału Federalnego, „stwarzają [też] poważny problem w związku z zasadą proporcjonalności”.

Ostateczny werdykt został wydany 6 maja 2021 roku. Trybunał Federalny uchylił arbitralną decyzję władz kantonu i orzekł, iż związane z koronawirusem obostrzenia stanowią „nieuzasadnioną ingerencję” w swobodę kultu religijnego.

Źródło: fsspx.news/DoRzeczy.pl
Komentarze są zamknięte