List do przewodniczącego Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych arcybiskupa Jose H. Gomeza wystosował prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Luis Ladaria – podały amerykańskie i włoskie media.

Mylące byłoby to, gdyby powstało wrażenie, że tylko aborcja i eutanazja stanowią jedyne poważne kwestie katolickiej nauki moralnej i społecznej, które wymagają najwyższego poziomu odpowiedzialności ze strony katolików”

– napisał prefekt watykańskiej kongregacji.

Dziennik „Corriere della Sera” pisze dzisiaj że list kardynała Ladarii można uznać za próbę „powstrzymania zwierzchników amerykańskich biskupów, którzy proponują przyjąć dokument na temat godności przyjmowania komunii”. Ma on na celu, jak zaznacza się, niedopuszczenie do tego, aby katoliccy politycy, będący zwolennikami ustaw w sprawie aborcji, a więc przede wszystkim prezydent Biden, otrzymywali Eucharystię.

Biden jest drugim w historii USA prezydentem-katolikiem po Johnie Fitzgeraldzie Kennedym. Osobiście deklaruje się jako przeciwnik aborcji, ale popiera ustawy na rzecz prawa do wyboru.

30 marca arcybiskup Gomez zawiadomił Kongregację Nauki Wiary o zamiarze przeprowadzenia podczas obrad Episkopatu 16 czerwca głosowania nad dokumentem w sprawie odmowy udzielania komunii politykom, którzy są zwolennikami ustawy aborcyjnej.

W przeszłości miały już w USA miejsce sytuacje, w których duchowni odmówili udzielenia komunii politykom otwarcie popierającym aborcję. W 2019 r. doświadczył tego Joe Biden, któremu komunii nie udzielił proboszcz parafii św. Antoniego we Florence w Karolinie Południowej. W 2008 r. bp Joseph Francis Martino z rodzinnej miejscowości Bidena, Scranton w Pensylwanii, stwierdził w liście pasterskim, że politycy, którzy publicznie popierają aborcję nie powinni przyjmować Komunii św. Dodał, że Bidenowi odmówiono by udzielenia Komunii świętej w jego diecezji.