Zapytano polskich seniorów, co sprawia im radość. Na pierwszym miejscu znalazła się religia

Zastępca Naczelnego1

Foto za Facebook.com

Co sprawia polskim seniorom największą radość? Badanie pokazało, że są to praktyki duchowe i religijne. Mimo to, osoby starsze w czasie epidemii koronawirusa spotykały się często z niezrozumieniem. Niektórzy wprost apelowali o to, by zamykać kościoły, nie zważając na to, jaką rolę odgrywa religia w życiu wielu osób.

Na pierwszym miejscu praktyki duchowe i religijne

O opisanie i ocenę losowo wybranych czynności (spośród 1800 aktywności) poproszono 200 osób powyżej 65 roku życia mieszkających w Polsce. Badani mieli podać rodzaj wykonywanej czynności, jej kontekst, oraz subiektywną ocenę – poziomu stresu, wysiłku, zadowolenia z czynności i przypisywanego jej znaczenia.

Okazuje się, że zadowolenie z konkretnych codziennych aktywności jest związane z satysfakcją z życia ogółem. Dr Ewa Jarosz podkreśla, że większość wcześniejszych badań koncentrowała się na życiu towarzyskim i aktywności fizycznej starszych. To z udziałem Polaków wskazuje, że nie mniej istotna dla zadowolenia z życia osób starszych jest religia, możliwość sprawowania opieki nad dziećmi oraz troska o zwierzęta – dotąd niewystarczająco uwzględnione w literaturze.

Największą radość sprawiają polskim seniorom praktyki duchowe lub religijne. Na kolejnych miejscach są spotkania towarzyskie i opieka nad dziećmi. Wypoczynek i aktywność fizyczna są określane jako umiarkowanie przyjemne. Opieka nad dorosłymi, wizyty lekarskie i podstawowe czynności dnia codziennego, takie jak prace domowe, podróże i zakupy, osoby 65+ oceniają jako najmniej przyjemne, wiążą się też one ze zwiększonym stresem. Niezależnie od rodzaju aktywności seniorów bardziej cieszą te aktywności, które wymagają największego i najniższego wysiłku – bez względu na to, czy jest to wysiłek fizyczny czy intelektualny.

Istotna sfera duchowa

Badanie pokazuje niezwykle istotną rzecz: rolę, jaką w życiu polskich seniorów odgrywa religia. Nieprzypadkowo praktyki duchowe i religijne znalazły się na czołowym miejscu w zestawieniu tego, co sprawia seniorom największą radość. Zauważyć to można także w kościołach – osoby starsze są zdecydowanie częściej praktykujące niż młodzież.

Mimo, że praktyki religijne są dla seniorów niezwykle istotne, to w czasie epidemii koronawirusa znalazły się osoby postulujące o całkowite zamknięcie kościołów, co spowodowałoby wykluczenie osób starszych z możliwości uczestniczenia w nabożeństwach. Seniorzy spotykali się przy tym z dużym niezrozumieniem takich środowisk. Jednak, jak widać, sfera duchowa jest dla nich niezwykle istotna. Czy teraz spotka się to z większym zrozumieniem?

  1. Anonim
    | ID: c8b2469f | #1

    Sondaż robiony w domach księży emerytów?

Komentarze są zamknięte