Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie

Zastępca Naczelnego1

Screen YouTube.com

Fiaskiem zakończyło się przeprowadzane przez litewski Departament Statystyki badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania mieszkańców. W trakcie trwania badania mieszkańcy mogli drogą elektroniczną wypełnić odpowiednią ankietę i zadeklarować tym samym swoją narodowość, język ojczysty i wyznanie. Departament Statystyki poinformował, że z możliwości tej skorzystało zaledwie około 50 tysięcy osób różnych narodowości. Wygląda na to, że na Litwie, którą zamieszkuje około pół miliona mniejszości narodowych, zaledwie co dziesiąty z nich skorzystał z możliwości zadeklarowania swojej narodowości.

Dlatego Związek Polaków na Litwie postanowił zainicjować akcję obywatelską, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, który ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi mieszkańców na to, jak ważne jest zadeklarowanie swojej narodowości w organizowanym Społecznym Spisie Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, wytłumaczenia im, że zgromadzony materiał pozwoli na porównanie danych i oszacowanie rzeczywistej liczby osób narodowości polskiej, ale też ma realne szanse na powodzenie. Akcja ta odbywa się bowiem nie tylko drogą elektroniczną, ale też drogą tradycyjną, tj. rachmistrzowie ZPL odwiedzą każdego mieszkańca Wileńszczyzny i przeprowadzą pisemną ankietę. Inicjatywa ZPL doczekała się również międzynarodowego poparcia. Pismo z deklaracją poparcia dla inicjatywy przesłał do ZPL Lorant Vincze, europoseł, Przewodniczący Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN).

ZOBACZ SPOT

Źródło: Biuro prasowe Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin

  1. Mirosław Dynak
    | ID: b2a17521 | #1

    Brawo…

Komentarze są zamknięte