Czy nagrania audio posiedzeń wszystkich komisji czechowickiej rady miejskiej będą dostępne publicznie?

Zastępca Naczelnego1

Na posiedzeniu 15 września Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach rozpoznawała petycję Zjednoczenia Chrzescijańskich Rodzin w sprawie nagrywania i udostępniania na stronie internetowej tamtejszego urzędu miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nagrań dźwiękowych wszystkich posiedzeń i wszystkich komisji. 

Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR – reprezentujący na posiedzeniu komisji wnioskodawców, stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Zasada jawności obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na obrady rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów organów gminy i jej komisji. Ustawa o samorządzie nakłada obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrad sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin proponuje także nagrywanie i udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej nagrań dźwiękowych wszystkich posiedzeń i wszystkich komisji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Tego typu rozwiązanie zostało wprowadzone np. w Puławach już w poprzedniej kadencji samorządu. Nagrywanie i udostępnianie nagrań dźwiękowych z posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach umożliwi zainteresowanym mieszkańcom lepsze poznanie działań rady miejskiej i poszczególnych radych. Protokoły z posiedzeniem komisji Rady nie są wiernym zapisem obrad i ukazują się z opóźnieniem. W związku z tym, nagrywanie i udostępnianie nagrań dźwiękowych z komisji Rady Miejskiej będzie stanowiło poszerzenie jawności działań organów gminy”

– mówił polityk chadeków.

Przewodniczący komisji, radny Radosław Hudziec stwierdził, że rada miejska i komisje działają jawnie oraz, że nie widzi problemu z nagrywaniem posiedzeń komisji. Sekretarz Miasta Marek Gazda poinformował, że przyjęcie ww. petycji będzie wiązało się ze zmianą statutu gminy Czechowice-Dziedzice, który rada uchwaliła 7 lipca 2020 r. Ponadto do nagrywania posiedzeń dostosowana jest tylko jedna sala obrad w urzędzie miejskim, a zdarza się, że posiedzenia komisji odbywają się w różnych pomieszczeniach. Zakup dodatkowego sprzętu do nagrywania obrad będzie wiązał się z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy.

Przewodniczący komisji Radosław Hudziec zwrócił uwagę, że petycja dotyczy sporządzania i udostępniania nagrań dźwiękowych z komisji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, więc wystarczy zakup dobrej jakości dyktafonu. Ponadto petycja nie dotyczy transmisji na żywo posiedzeń komisji, lecz sporządzenia nagrania i jego udostępnienie w BIP.

Członek komisji, radny Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Sekta stwierdził, że nagrywanie i udostępnianie nagrań z komisji rady spowoduje skrócenie dyskusji na sesji rady miejskiej, ponieważ radni, którzy zabierali głos na komisji w danej sprawie, nie będą ponownie zabierali głosu na ten temat. Poinformował, że komisje rady są nagrywane, np. w Tychach.

Ważną zasadą demokracji jest jawność działania organów władzy publicznej. Udostępnianie nagrań dźwiękowych z obrad komisji rady miejskiej zwiększy jawność działania rady miejskiej i przybliży ją zainteresowanym mieszkańcom”

– powiedział samorządowiec PiS.

W zarządzonym głosowniu  padł remis: 3 radnych głosowało za uznaniem petycji za zasadną i 3 było przeciwko. Zatem o losach tej inicjatywy Zjednoczenia Chrzescijańskich Rodzin czechowiccy radni zdecydują na kolejnym posiedzeniu tamtejszej rady.

 

Piotr Galicki

  1. Mieszkaniec Tychów
    | ID: dd2176f7 | #1

    Akurat w mieście Tychy nie uświadczycie Państwo nagrań ani z Komisji Rewizyjnej, ani z Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Ba nie ma nawet protokołów. Dlaczego?? Bo tak jest w statucie. W tym samym statucie w którym kadencja rady trwa 4 lata i który nie jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym.
    Pewnie też wiecie Państwo o tym, iż w myśl ustawy o dostępności cyfrowej, każde takie nagranie musi mieć także treść, czyli nic innego jak stenogram, inaczej po kontroli, jeżeli go nie będzie, na urząd może zostać nałożona kara nawet do 10 tys zł.
    Jestem ciekaw jak potoczy się ta sprawa.

Komentarze są zamknięte