Kolejny spektakularny sukces chadeków z ZChR na Śląsku! W Bielsku-Białej będzie upamiętniony dr Kornel Morawiecki!

Zastępca Naczelnego

25 października 2019 roku radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, a dziś przewodnicząca okręgu bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Monika Socha-Czyż złożyła petycję w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy, placu lub ronda w Bielsku-Białej zmarłego lidera Solidarności Walczącej, marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji, dr. Kornela Morawieckiego.

26 maja na sesji bielskiej rady miejskiej wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców spowodowało odrzucenie projektu radnych totalnej opozycji, którzy chcieli uznania śp. dr. Kornela Morawieckiego za osobę, której nie należy się upamiętnienie. Za tydzień – 22 września – Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjmie uchwałę, w której uzna, że petycja Moniki Sochy-Czyż jest zasadna, a sam legendarny założyciel „Solidarności Walczącej” będzie miał ulicę, plac lub rondo własnego imienia w tym mieście. Warto dodać, że w ubiegłym roku działaczka chadeków z ZChR doprowadziła do przyjęcia uchwały przez tę samą radę, dzięki której w tym mieście powstanie rondo śp. premiera III RP Jana Olszewskiego.

24 stycznia do zastępcy prezydenta Bielska-Białej Przemysława Kamińskiego wpłynęło w tej sprawie stanowisko dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństw IPN, Adama Siwka w sprawie tej inicjatywy, w którym czytamy, że „Kornel Morawiecki był osobą o niezaprzeczalnych zasługach dla naszego kraju (…) Wobec powyższego w pełni popieramy inicjatywę upamiętnienia Jego osoby w przestrzeni publicznej miasta. Proponujemy równocześnie, aby obok tablicy z nazwą ulicy rozważyć umieszczenie kolejnej, zawierającą krótką informację o osobie patrona. Takie rozwiązanie będzie służyć naszej wspólnej pamięci, a zwłaszcza edukowaniu młodego pokolenia”.

26 maja w Bielsku-Białej odbyła się sesja tamtejszej rady miejskiej, na której doszło do głosowania nad projektem uchwały stworzonym dzięki radnym Platformy Obywatelskiej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która uznawała petycję Sochy-Czyż za niezasługującą na uwzględnienie, a ojca obecnego premiera określała jako osobę „niezasługującą na upamiętnienie”.

Poprosiłam przyjaciela Kornela Morawieckiego, posła na Sejm RP I,II,III kadencji, przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni, Adama Słomkę o przedstawienie naszego stanowiska jako głosu wnioskodawców. Jego wystąpienie zapobiegło kompromitacji bielskiego samorządu”

– powiedziała w maju NGO Monika Socha-Czyż.

Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych działający przy prezydencie Bielska-Białej uznał wprost, że Kornel Morawiecki nie zasługuje na upamiętnienie, bo historyczny lider Solidarności Walczącej, ojciec obecnego premiera, nie mieszkał w tym mieście …

śp. dr Kornel Morawiecki i Paweł Czyż, 2010

Byłem szefem biura prasowego zmarłego marszałka Kornela Morawieckiego w kampanii prezydenckiej w 2010 roku. Moja małżonka Monika w 2019 roku doprowadziła do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o upamiętnieniu nazwą ulicy, placu lub ronda śp. premiera Jana Olszewskiego. Tamta batalia trwała przez dziesięć mięsięcy. Wówczas musiał interweniować marszałek senior Sejmu RP IX kadencji albowiem część radnych z bielskiego Klubu Radnych PiS uznawała, że zmarły premier nie zasługuje w naszym mieście na upamiętnienie. Presja odniosła skutek i w grudniu zapadła decyzja radnych zgodną ze złożoną wówczas petycją. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin nie jest partią wyznaniową. Zrzeszamy osoby, dla których tradycja chrześcijańska i społeczna nauka Kościoła katolickiego jest ważnym elementem aktywności. Naturalnym zatem było, że będziemy działali w przestrzeni upamiętnień tak, aby w mieście nie powstawały jedynie ulice przywołujące nazwy geograficzne nadane przez państwa zaborcze, np. Galicyjska czy też rondo Bielskiego Jazzu lub austriackiej sopranistki Selmy von Halban-Kurz, ale upamiętniające zasłużonych Polaków”

– tłumaczy inicjatywę Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin – prywatnie mąż Moniki Sochy-Czyż.

Radni totalnej opozycji byli pierwotnie przeciwko upamiętnieniu Kornela Morawieckiego

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Grzegorz Schetyna był działaczem niepodległościowego ugrupowania doktora Kornela Morawieckiego w PRL. Po jego odejściu, napisał:

Odszedł Kornel Morawiecki, twórca i legenda Solidarności Walczącej; w latach 80- tych uczył mnie konspiracji i walki o wolną Polskę; cześć i chwała jego pamięci”.

Nikołaj Iwanow, historyk, rosyjski dysydent, przybył do Polski w 1980 r. i jeszcze przed stanem wojennym podjął współpracę z „Solidarnością Walczącą”. Wspominał, że kiedy pojawił się w Polsce, to wszyscy się go bali.

Byłem za prowokacyjny, za dziwny, miałem przecież rosyjski paszport. Ale Kornel od razu mnie przyjął, przygarnął i do końca był moim najbliższym przyjacielem, moim duchowym ojcem” 

– powiedział.

Iwanow uważa, że Kornel Morawiecki „dla obalenia komunizmu zrobił prawdopodobnie najwięcej ze wszystkich polskich działaczy antykomunistycznych”.

Ja akurat współpracowałem z Kornelem Morawieckim i mam bardzo pozytywne zdanie o jego działalności w tamtym okresie i uważam, że za tamte zasługi takie upamiętnienie mu się należy. Moja opinia jest tu pozytywna. Skoro Jan Olszewski nie był mieszkańcem Bielska-Białej, to takie argumenty (zamieszkanie w Bielsku-Białej – przyp.aut.) w sprawie Kornela są tu bez znaczenia”

– powiedział niedawno w rozmowie NGO poseł na Sejm RP IV,V,VI,VII,VIII kadencji i obecny senator Platformy Obywatelskiej, Antoni Mężydło. Ten toruński senator PO został uprowadzony 2 marca 1984 w ramach tzw. porwań toruńskich. Był torturowany i więziony przez funkcjonariuszy OAS (grupy specjalnej Służby Bezpieczeństwa) w okolicach Okonina, a następnie pozostawiony na wysypisku śmieci w Brodnicy.

Adam Słomka w czasie swojego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wyraził zdziwienie, że lokalna Platforma Obywatelska uważa, że Kornel Morawiecki nie zasługuje na upamiętnienie. Znany polityk niepodległościowy opisał sylwetkę zmarłego ojca premiera przypominając jego zaangażowanie w obalenie komunizmu już od 1968 roku. Przypomniał, że Kornel Morawiecki i dzisiejsi politycy PO, np. Bogdan Borusewicz i były prezydent Bronisław Komorowski byli przeciwnikami Okrągłego Stołu, tak jak on osobiście czy właśnie Kornel Morawiecki. Adam Słomka przypomniał także, że w grudniu 2019 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej upamiętniła wspomnianego Jana Olszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego, pomimo że nie byli oni mieszkańcami Bielska-Białej.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, radny Janusz Buzek poinformował, że chociaż podpisał się pod projektem uchwały, to był do tego zmuszony, a on sam osobiście popiera upamiętnienie śp. założyciela Solidarności Walczącej. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, radny Konrad Łoś, poinformował na sesji 26 maja, że PiS popiera petycję i radni partii Jarosława Kaczyńskiego zagłosują za odrzuceniem projektu uchwały, którą do tej sesji firmowali radni Platformy Obywatelskiej. Radny z Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” – secesjonista z PiS, Maksymilian Pryga – głosujący w efekcie przeciwko upamiętnieniu śp. Kornela Morawieckiego, przekonywał, że to nie czas na takie upamiętnienie, a on sam jest od „nakładek na drodze”. Swoje wątpliwości wyraził też radny Platformy Obywatelskiej Dariusz Michasiów, który próbował powiązać śp. Kornela Morawieckiego z kryzysem wymiaru sprawiedliwości. Sprawę przesądził głos przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i byłego parlamentarzysty OKP/UD/UW Janusza Okrzesika z Niezależnych.BB, który apelował o szacunek dla dokonań i osoby zmarłego opozycjonisty.

Kornel Morawiecki (S), Adam Słomka (P)/NGO

Partyjni koledzy Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki chcieli uznać śp. Kornela Morawieckiego za osobę niezasługującą na upamiętnienie! 26 maja wystąpiłem jako reprezentant wnioskodawców na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie uhonorowania śp. Kornela Morawieckiego nazwą ulicy, placu lub ronda. Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – firmowany przez radnych z Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” – wspierających prezydenta tego miasta Jarosława Klimaszewskiego z Platformy Obywatelskiej, który uznawał petycję Moniki Sochy-Czyż za niezasadną został odrzucony. 6 radnych poparło skandaliczny projekt PO, 8 było przeciw i 8 się wstrzymało. Platforma zatem nie utrzymała swojego stanowiska w tej sprawie. Wspólne działanie środowiska KPN i chadeków dr Bogusława Rogalskiego przyniosło zatem pozytywny efekt”

– mówił nam w maju Adam Słomka.

 

ZOBACZ WYSTĄPIENIE ADAMA SŁOMKI z 26 maja 2020

***

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCÓW UPAMIĘTNIENIA

śp. Jana Olszewskiego

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

w BIELSKU-BIAŁEJ w dniu 17.12.2019

CZYTAJ WIĘCEJ:

Bielska radna PiS Barbara Waluś „zmasakrowała” upamiętnienie Tadeusza Mazowieckiego

Monika Socha-Czyż: Mamy to! Jan Olszewski będzie upamiętniony ulicą, placem lub rondem w Bielsku-Białej! [aktualizacja,video]

Relatywizowanie faktów historycznych. Czy w Bielsku-Białej zostanie upamiętniony Tadeusz Mazowiecki jako „pierwszy Premier III RP”?

Projekt uhonorowania Jana Olszewskiego w Bielsku-Białej zdjęty z porządku sesji rady miejskiej po publicznym stanowisku Antoniego Macierewicza!

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz popiera szybkie upamiętnienie Jana Olszewskiego nazwą ulicy w Bielsku-Białej

Kolejna batalia w Bielsku-Białej. Po inicjatywie uhonorowania Jana Olszewskiego czas na Kornela Morawieckiego?

Zwycięstwo ma gorzki smak …

Monika Socha-Czyż

Tuż po śmierci śp. Jana Olszewskiego złożyłam petycję w sprawie jego upamiętnienia w Bielsku-Białej. Procedury z uwagi na opór radnych totalnej opozycji trwały tak długo, że nie było szansy, aby zaprosić na uroczystość otwarcia ronda im. Jana Olszewskiego jego małżonki, która zmarła w tym roku. Bój o upamiętnienie śp. dr Kornela Morawieckiego też trwa wiele miesięcy. Tymczasem propozycja upamiętniania Tadeusza Mazowieckiego jest uchwalana natychmiast. Niemniej, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, które nie jest reprezentowane obecnie w samorządzie okazuje się być ugrupowaniem skutecznym i zdolnym do forsowania naszych projektów. Zarzuca się nam czasem przedstawienie projektów upamiętnienia śp. Jana Olszewskiego czy Kornela Morawieckiego w sytuacji, gdy ich życiorysy z punktu widzenia chadeka nie były krystaliczne. Uważam jednak, że obaj dobrze zasłużyli się Polsce i akceptowali chrześcijański świat wartości. Zabrakło ich głosu, gdy macherzy LGBT profanują pomniki czy głosu mecenasa Olszewskiego, gdy z aresztu sąd wypuścił Michała Sz., ps. „Margot”. Upamiętnienie takich postaci w przestrzeni publicznej w takiej sytuacji jest potrzebne, aby wskazać po jakiej stronie rewolucji neomarksistów się opowiadamy. Nie możemy zatem przy tym stale zgadzać się na promowanie w przestrzeni publicznej jedynie antyautorytetów lub biernie stać, gdy w Warszawie nadal nie ma ulicy śp. Lecha Kaczyńskiego. Odpowiedzialnie jeszcze przed pierwszą turą ostatnich wyborów prezydenckich Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wsparło reelekcję Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy. Kierujemy się zatem interesem Polski i Polaków, i to dobry kierunek”

– mówi dziś NGO Monika Socha-Czyż, inicjatorka upamiętnień Jana Olszewskiego i Kornela Morawieckiego w Bielsku-Białej.

dr Bogusław Rogalski/NGO

Gratuluję postawy śląskiej strukturze ZChR. Jesteśmy sojusznikami dobrych zmian. Musimy zadbać o właściwą politykę historyczną. Niedawno przedstawiliśmy projekt przywrócenia w Łodzi przedwojennej ulicy posła na Sejm Ustawodawczy II RP, polityka Polskiej Partii Socjalistycznej, Aleksandra Napiórkowskiego. Został on ciężko ranny 18 sierpnia 1920 podczas szarży szwadronu ułanów, którym dowodził na pozycje bolszewickie pod Ciechanowem. Zmarł tego samego dnia wskutek ran.  Wiadomość o śmierci dotarła do Sejmu Ustawodawczego II RP 28 października 1920. Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński, otwierając posiedzenie w dniu 29 października 1920 poświęcił swe wystąpienie Napiórkowskiemu stwierdzając, „(…) zginął jak żył, w sumiennym spełnieniu obowiązku wobec Ojczyzny. Jego piękna karta życiowa nieodłącznie pozostanie związana z historią pierwszego Sejmu Polskiego”. Bohater został pośmiertnie awansowany do stopnia rotmistrza, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1921), Krzyżem Niepodległości z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych.  8 lipca na zdalnej sesji Rady Miejskiej w Łodzi 29 radnych głosowało za uznaniem naszej petycji w sprawie upamiętnienia posła Napiórkowskiego za bezzasadną, 1 radny się wstrzymał i 1 radny był przeciw. Niestety, przeciwko upamiętnieniu bohatera głosowali także częściowo radni PiS. W maju, z naszej inicjatywy, upamiętniono w Lublinie nieżyjącego znanego aktora Mieczysława Czechowicza, który w 1945 roku był więziony jako 15-letni dziecko przez Urząd Bezpieczeństwa w Lublinie. Szesnastego czerwca 1945 roku po trwającym trzy dni procesie Sąd Wojskowy Okręgu Lubelskiego wydał wyrok. W oparciu o sfingowane zarzuty kilkunastu młodych ludzi, jeszcze niedawno żołnierzy AK i harcerzy Szarych Szeregów, skazano na kary kilkuletniego więzienia za „działalność antypaństwową”. Chcemy zatem spójnej polityki historycznej i będziemy się domagali, aby do programu lekcji historii czy wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich trafiły informacje o lokalnych bohaterach. Kropla drąży skałę i Zjednoczenie będzie nadal składać lokalnie petycje do samorządów w sprawie upamiętnienia ważnych postaci”

– mówi nam prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

CZYTAJ WIĘCEJ:

SKANDAL! Część radnych Zjednoczonej Prawicy w Łodzi głosowała przeciwko upamiętnieniu bohatera Bitwy Warszawskiej 1920

Sukces chadeków w Lublinie! Nieżyjący wybitny aktor Mieczysław Czechowicz będzie upamiętniony w tym mieście

Głosowanie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nad upamiętnieniem w przestrzeni publicznej śp. Kornela Morawieckiego odbędzie się na sesji 22 września.

Piotr Galicki

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Komentarze są zamknięte