Instytutu Rodła we Wrocławiu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem!  Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!

Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła uchwalonych na Kongresie Berlińskim 6 marca 1938 r. to wielkie dziedzictwo i skarbiec ideowy Polaków, którzy dali świadectwo wiary i mowy naszych przodków w trudnych czasach funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech (1922 – 1939).

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła mają uniwersalne przesłanie. Zachowują aktualność na każdy czas. Są wyrazem wiary, przywiązania do Pana Boga i Kościoła, przejawem zdrowego patriotyzmu, miłości do Ojczyzny. Powinny być często przypominane zarówno młodemu jak i starszemu pokoleniu.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła wyrastają z niezmiennych i ponadczasowych prawd Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego godne są wsparcia ze strony wszystkich ludzi dobrej woli. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła to niezwykle aktualny i bardzo uniwersalny, religijny i patriotyczny program na budowanie lepszego jutra naszej Matki Ojczyzny – Polski.

W roku 2018, Roku Prawd Polaków spod Znaku Rodła, który ustanowił okolicznościową uchwałą Senat RP w dniu 7 grudnia 2017 r, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu wraz z Rodziną Rodła – Wrocław, pokazało w przestrzeni publicznej wspólnotowy, solidarny i ekumeniczny patriotyzm spod Znaku Rodła, który już od 17 lat nieprzerwanie promieniuje z Wrocławia – stolicy spod Znaku Rodła w XXI wieku.

Warto kontynuować to dzieło również w formule Instytutu Rodła we Wrocławiu.

Placówka taka, dedykowana z jednej strony tematyce Związku Polaków w Niemczech okresu międzywojennego XX wieku, a z drugiej odniesieniom do współczesności, będzie potrzebną lekcją codziennej historii, edukacji i właściwie rozumianego patriotyzmu. Dzięki zainteresowaniu i wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli myśl spod Znaku Rodła trafi do ogólnopolskiego kręgu odbiorców w placówkach oświatowych oraz do wielu instytucji, organizacji i środowisk.

Pomysłodawca Instytutu Rodła we Wrocławiu zapewnia wysoki poziom wiedzy i ciekawy przekaz tematyki spod Znaku Rodła. Dla Polaków i Polonii XXI wieku będzie to obszar odkrywania wiedzy historycznej i chlubnie zapisanych kart polskiej mniejszości narodowej – spraw mało znanych w powszechnym odbiorze.

Wspomniana instytucja, Instytut Rodła we Wrocławiu, z powodzeniem realizować będzie zadania historyczno – edukacyjne i krzewić nowoczesny patriotyzm spod Znaku Rodła adresowany do młodego pokolenia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Co warte podkreślenia, wzorując się na tradycji i dziełach Polaków spod Znaku Rodła. Instytut Rodła we Wrocławiu stanie się trwałym ukoronowaniem wieloletniej, społecznej działalności. Zamiast tradycyjnego pomnika, pojawia się oferta żywej i ciekawej historii, edukacji w praktyce oraz nowoczesnego patriotyzmu w wymiarze wspólnotowym i solidarnym.

Organizatorem dzieła będzie Tadeusz Szczyrbak Prezes Rodziny Rodła – Wrocław, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, zaangażowany w misję spod Znaku Rodła od roku 2003.

We wszystkich działaniach, tradycyjnych i nowoczesnych, warto będzie wymieniać, przypominać i promować  Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizm polskości, credo narodowe, zdania uniwersalne i ponadczasowe.

W tej sprawie zwróciłem się do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP o przyjęcie zaproszenia do Honorowego Patronatu nad Instytutem Rodła we Wrocławiu. Poprosiłem ponadto o spotkanie poświęcone tej idei.

Zaproszenie otrzymali od niżej podpisanego także najważniejsi politycy z wszystkich stron sceny politycznej.

Pięć Prawd Polaków, które będą nam towarzyszyć podczas pierwszego spotkania, jest minimum ideowym i wspólnotowym Polaków znad Wisły i znad Odry. To zdania wokół których będzie nadal funkcjonowała wspólnota narodowa w XXI wieku.

Naszym obowiązkiem jest ten piękny skarbiec wydobyć na powierzchnię polskiej codzienności – teraz powyborczej, niełatwej i skomplikowanej.

Warto dziedzictwo spod Znaku Rodła upowszechniać tak w wymiarze historycznym, współczesnym jak i perspektywie najbliższych dziesięcioleci.

Wierzę, że jest to idea dla wszystkich potrzebna, akceptowalna i łącząca.

W długofalowej perspektywie Prawdy Polaków spod Znaku Rodła będą spoiwem dla Narodu Polskiego.

Ten mały dekalog polskości był, jest i będzie obecny wśród Polaków. To podstawowe zadania Instytutu Rodła we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie do współpracy i wsparcia ze strony Państwa Polskiego tego projektu. Mile widziani także wszyscy ludzie dobrej woli – Mecenasi/Darczyńcy na rzecz tego wyjątkowego dzieła.

Tadeusz Szczyrbak

Prezes Rodziny Rodła – Wrocław

rzecznik prasowy Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu

Komentarze są zamknięte