Psychiczne skutki pandemii

Zastępca Naczelnego

Naukowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zbadali mieszkańców miasta pod kątem traumy pandemii koronawirusa – poinformowało Radio Kraków.

Ludzie podkreślali, że skończył się świat, który znali. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła brak poczucia stabilizacji i pewności siebie, a aż 3/4 badanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wskazała na utratę kontroli nad własnym życiem. Skutki zmian wywołanych przez pandemię są głębokie i bardzo negatywne, dotyczą głównie osób w gorszej sytuacji materialnej, częściej kobiet niż mężczyzn. Skutki ekonomiczne są też odczuwalne, ale nam chodzi głównie o kondycję psychospołeczną.  Koronawirus negatywnie wpłynął na samopoczucie, na emocje krakowian, najczęściej dominującym symptomem jest niepokój, złość, smutek, samotność. Większość ankietowanych uważa, że skutki pandemii będą trwałe i nieodwracalne”

– powiedział krakowskiej rozgłośni prowadzący badania profesor Piotr Długosz z Instytutu Filozofii i Socjologii UP.

Zostały one przeprowadzone na grupie 650 mieszkańców Krakowa w formie ankiety internetowej od 14 kwietnia do 10 maja.

Prof. Długosz podkreślił, że są to pierwsze badania, które dają ogólną orientację co do początkowych skutków pandemii. Będą one kontynuowane.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte