Dziś swoje święto ma Polonia i Polacy za granicą

Zastępca Naczelnego

Parada Polskości w Wilnie 2019/AWPL-ZCHR

2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje ok. 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm z inicjatywy Senatu w 2002 roku w „dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

Szacuje się, że poza granicami Polski mieszka około 20 milionów Polaków i osób, które przyznają się do polskich korzeni. Największa Polonia za granicą żyje w Stanach Zjednoczonych – ponad 10 mln osób. Drugim, co do liczebności, skupiskiem są Niemcy – ponad 2 mln. osób, następnie Brazylia – ok. 1,9 mln osób. Chyba nie ma na świecie państwa, w którym nie mieszka chociażby jeden Polak.

Na Litwie, według szacunków, mieszka około 200 tys. Polaków.

2 maja obchodzony jest też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Polaków na Litwie apeluje o wywieszenie dzisiaj polskiej flagi.

Eurodeputowany z LitwyWaldemar Tomaszewski (L) z liderem polskich chadeków dr. Bogusławem Rogalskim (P) na Paradzie Polskości w Wilnie, 2019

W związku z przedłużającą się kwarantaną na Litwie, zaplanowana i ogłoszona Parada Polskości w Wilnie, jak wiadomo, nie może się odbyć. Żeby odznaczyć naszą tu obecność, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Flagi Polskiej – 2 maja, zwracamy się do prezesów kół i oddziałów ZPL, do wszystkich członków i sympatyków Związku, do wszystkich, kto się czuje Polakiem o wywieszenie na swych domach, balkonach, biurach itp. biało-czerwonej flagi”

– apeluje w komunikacie Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie.

 

Źródło: l24.lt

 

Komentarze są zamknięte