Zmarła znana opozycjonistka z Krakowa Agata Michałek-Budzicz

Zastępca Naczelnego

Agata Michałek-Budzicz

11 lutego 2020 r., w wieku 55 lat, zmarła Agata Michałek-Budzicz. W latach 80. XX wieku działała m.in. w Konfederacji Polski Niepodległej, Ruchu Wolność i Pokój, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i Polskiej Partii Socjalistycznej.

Inicjatorka i przywódczyni licznych innych struktur antykomunistycznych, m. in. we władzach naczelnych i przewodnicząca krakowskiej Polskiej Partii Socjalistycznej od 1988 r. Aresztowana w 1983 r. i 60 razy zatrzymywana przez policję polityczną. Wielokrotnie ciężko pobita w czasie demonstracji i w aresztach. Inwigilowana, karana grzywnami i usuwaniem z pracy. Jedna z najciężej doświadczonych represjami uczestników walki z komunizmem w skali kraju”

informuje Zarząd Główny Związku Konfederatów Polski Niepodległej z lat 1979-89.

W Encyklopedii Solidarności o Agacie Michałek-Budzicz, czytamy:

Agata Michałek-Budzicz, foto za encysol.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (1989).

1976-1979 w krakowskim szczepie „Żurawie” ZHPPRL, opozycja.

IX 1980 – 1981 uczestniczka Ruchu Odnowy Szkolnictwa Średniego, kolporterka pism i ulotek, uczestniczka demonstracji. III-XII 1981 w RMP.

III 1982 – XII 1988 w KPN. Od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek, ulotek, kalendarzy, pism podziemnych, m.in. „Robotnika”, „Niepodległości”, „Opinii”, „Contra”; współorganizatorka manifestacji; uczestniczka malowania na murach i akcji plakatowania. W 1983 nauczycielka w SP, w 1984 referent ds. zbytu w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych w Krakowie. 1983-1984 współpracowniczka podziemnego pisma KPN „Niepodległość”, drukarz, organizatorka sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu. W II 1985 inicjatorka, uczestniczka głodówki w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. IV 1985 – XII 1988 członek założyciel Ruchu Wolność i Pokój; 1986-1989 w NZS; 1987 – III 1988 przewodnicząca Okręgowego Komitetu Robotniczego w Krakowie. 1987 – XII 1988 w PPS, wiceprzewodnicząca Centralnego Komitetu Wykonawczego. 1987-1988 redaktor podziemnego pisma „Robotnik”, organizatorka, autorka, drukarz. Od I 1987 organizatorka (z inspiracji Jana Kosteckiego) Studenckiej Sekcji Polskiej Ligi Praw Człowieka w Krakowie. 1987-1988 organizatorka, w ramach PPS, strajków i akcji protestacyjnych na terenie UJ, Wrocławia, Warszawy, Śląska. 1983-1988 ponad 60 razy zatrzymana, 15 V 1984 – 30 VII 1984 aresztowana, przetrzymywana w areszcie WUSW w Krakowie, wielokrotnie skazywana przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywny, m.in. za udział w demonstracjach 11 XI 1986 (w której nie uczestniczyła) i 3 V 1987, kilkakrotnie pobita, zwalniana z pracy, brak możliwości zatrudnienia. W III 1988 wygrała proces z powództwa cywilnego (o naruszenie dóbr osobistych) przeciwko WUSW w Krakowie (pozew złożyła w V 1985 po porwaniu i pobiciu przez funkcjonariuszy SB).

Po 1989 działaczka Polskiego Klubu Ekologicznego, 1989-1990 dyr. Biura Polskiej Partii Zielonych. 1996-1997 inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Zabierzowie, 1997-2000 naczelnik Wydz. zamówień publicznych w ZUS w Krakowie, 2000-2001 starszy specjalista ds. inwestycji w firmie Gotyk II; 2001-2004 naczelnik Wydz. zamówień publicznych w Akademii Rolniczej w Krakowie, od 2002 właścicielka firmy konsultingowej Kontrakt – Doradztwo, Konsultacje, 2004-2008 kierownik działu zamówień w MPK SA w Krakowie, od 2007 wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2008-2010 zastępca dyr. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od 2008 roku założyciel i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego Pro Patria Pro Memoria.

Odznaczona Krzyżem Semper Fidelis (2008), Medalem Pro Memoria (2009), Orderem Św. Stanisława (Krzyż Komandorski III klasy, 2009), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009)”.

Uroczystości pogrzebowe śp. Agaty Michałek-Budzicz rozpoczną się w kościele parafialnym w Bolechowicach k/Krakowa w sobotę, 15 lutego o godz. 12.00.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte