Jest pozytywna opinia IPN o inicjatywie upamiętnienia dr. Kornela Morawieckiego w Bielsku-Białej!

Zastępca Naczelnego

Kornel Morawiecki na spotkaniu opozycjonistów/NGO

25 października ubiegłego roku z inicjatywą upamiętniania nazwą ulicy lub placu do władz Bielska-Białej wystąpiła radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, a dziś liderka Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w byłym województwie bielskim, Monika Socha-Czyż. „Opinia Zespołu [Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych, który działa przy prezydencie Bielska-Białej – przyp. aut.] pozwoli na dalsze procedowanie w przedmiotowej sprawie” – napisał zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński z Platformy Obywatelskiej do inicjatorki.

To oczywiste kpiny, bo poprzednia nasza petycja w sprawie upamiętnienia śp. premiera Jana Olszewskiego miała negatywną opinię tego Zespołu,a pozytywną z IPN. Dopiero po dziewięciu miesiącach od złożenia petycji Rada Miejska w Bielsku-Białej przegłosowała upamiętnienie tego wybitnego polskiego polityka i adwokata, który zmarł w 2019 roku. Czy znowu będziemy toczyli wielomiesięczny osamotniony bój o upamiętnienie ojca obecnego premiera? Zasługi dla Polski zmarłego są przecież ogólnie znane. Szczególnie walka z komuną w PRL”

– mówi w rozmowie z NGO Monika Socha-Czyż.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Monika Socha-Czyż: Mamy to! Jan Olszewski będzie upamiętniony ulicą, placem lub rondem w Bielsku-Białej! [aktualizacja,video]

Kolejna batalia w Bielsku-Białej. Po inicjatywie uhonorowania Jana Olszewskiego czas na Kornela Morawieckiego?

Czy bielszczanin Bohdan Smoleń będzie miał pomnik w rodzinnym mieście?

Pismo w sprawie uhonorowania śp. Kornela Morawieckiego w Bielsku-Białej od p. P. Kamińskiego, Zastępcy Prezydenta, wpłynęło do IPN Katowice 5 grudnia 2019 r.  31 grudnia IPN przesłał w tej sprawie informacje do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie, które zgodnie z przepisami formułuje stosowne opinie, uwzględniając zwłaszcza ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, obiektów i rządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1103 z późn. zm.). Wg informacji (…) została przygotowana opinia pozytywnie oceniająca propozycję upamiętnienia wspomnianej osoby; dokument jest w podpisie u dyrektora BUWiM (obecnie na delegacji). W/w opinia zostanie przesłana listownie do samorządu  Bielska-Białej zapewne w przyszłym tygodniu”

– poinformował NGO naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa  IPN w Katowicach, Jan Kwaśniewicz.

Liczę, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, radni Zjednoczonej Prawicy z Bielska-Białej staną na wysokości zadania i sprawę upamiętnienia śp. marszałka dr. Kornela Morawieckiego szybko załatwimy. Martwi mnie jednak, że do Instytutu Pamięci Narodowej nie wpłynęła żadna korespondencja w sprawie mojej petycji dotyczącej wystawienia w Bielsku-Białej pomnika bielszczaninowi Bohdanowi Smoleniowi. W Poznaniu trwa już zaawansowana zbiórka środków na tego typu upamiętnienie. Środowiska kulturalne naszego miasta zbierały środki na realizację tego projektu. Tutaj wyraźnie bielski samorząd zaspał”

– konkluduje Monika Socha-Czyż, która stoi również na czele Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego.

W przypadku pomnika bielszczanina śp. Bohdana Smolenia informuję, że do Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach nie wpłynęło żadne zapytanie dot. ewentualnego zaopiniowania zamiaru uhonorowania wspomnianej postaci poprzez budowę np. pomnika. W zależności od sprawy opinia wydawana jest w trybie  art. 53l  lub w zgodności z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, obiektów i rządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1103 z późn. zm.)” 

– poinformował nas naczelnik Kwaśniewicz.

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte