9 stycznia 2020 r.

Apel o uregulowanie formuły nauczania religii i etyki w szkołach

Kryzys tożsamości Europy spowodowany jest odejściem od jej źródeł, z których wywodzi się fundament naszej cywilizacji. Ma on swój początek w chrześcijańskiej tożsamości naszego kontynentu, z której wypływa religijny stosunek do Boga i moralny do ludzi. Są to wartości chrześcijańskie, które legły także u źródeł polskiej państwowości i stanowią istotę polskości.

Gdy dziś w Polsce w niektórych środowiskach politycznych pojawiają się zakusy, by zmniejszyć lub nawet zlikwidować nauczanie religii w szkołach trzeba widzieć, iż chodzi o dalsze osłabianie tożsamości europejskiej i polskiej. Nie uda się zachować i odbudować naszej cywilizacji, jeśli nie zdołamy przekazać tego dziedzictwa kolejnym pokoleniom, jeśli nie zadbamy o korzenie, z których wyrośliśmy.

Z tego powodu na jednoznaczne poparcie zasługują głosy polskich biskupów apelujących, by nie eliminować z systemu oświaty tego, co służy trosce o moralne podstawy wychowania dzieci i młodzieży. Jak w ostatnich dniach mówił arcybiskup Wiktor Skworc, religia lub etyka powinny być alternatywnym, ale obowiązkowym przedmiotem nauczania.

Oczywiście, jako katolicy wolelibyśmy, by jak największa część polskich rodzin decydowała o religijnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Lekcje religii mówią o Bogu, źródle dobra, przygotowują do sakramentów i dostarczają wiedzy o moralności. Jeśli jednak z jakiegoś powodu dziecko nie uczęszcza na lekcje religii, to minimum jakie szkoła powinna zapewniać, powinno być przekazywanie w ramach lekcji etyki wiedzy o źródłach zasad etycznych konstytutywnych dla naszej cywilizacji. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach, gdy coraz trudniej o wspólne dla wszystkich minimum kulturowo – etyczne. Nieodpowiedzialne są pomysły mówiące, iż każdy może wyznawać dowolne zasady moralne lub w ogóle zaprzeczyć ich istnieniu, gdyż dobro i prawda są wartościami obiektywnymi, a zatem nie można poddawać ich subiektywnym wyborom, one są constans, jak Gwiazda Polarna na niebie. Społeczeństwo, które w dowolny sposób definiuje te ponadczasowe wartości, skazane jest na permanentny konflikt, a ostatecznie na rozpad i zagładę.

Dlatego apelujemy do wszystkich ugrupowań politycznych o poparcie głosów polskich biskupów mówiących, iż po latach należy wreszcie jasno określić zasady nauczania religii w polskich szkołach tak, by jasnym się stało, iż nauczanie religii lub etyki jest dla każdego ucznia obowiązkowym elementem kształcenia.

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin