Odkupił nas wyłącznie Chrystus

Zastępca Naczelnego

Papież Franciszek w radykalny sposób odrzucił możliwość przyznania Matce Bożej tytułu współodkupicielki stwierdzając, że ci, którzy proponują takie rozwiązanie, popełniają głupotę (użył hiszpańskiego słowa „tontera”) – poinformowała Fronda.

„Maryja nigdy nie chciała dla siebie niczego, co jest jej Syna. Nigdy nie przedstawiała siebie jako współodkupicielki. Nie. Była uczennicą. Matka Bożka jest matką, daje życie, służy. Przychodzą do nas i mówią, żeby ogłosić ją współodkupicielką, albo uczynić to dogmatem. Nie popadajmy w głupotę”

– powiedział Ojciec Święty (cytat za Frondą).

Portal przypomniał, że sprawa ewentualnego przyznania Maryi tytułu współodkupicielki była żywo dyskutowana na Soborze Watykańskim II, ale nie podjęto wówczas takiej decyzji.

Później przeciwny temu był m.in. ksiądz kardynał Józef Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który w wywiadzie-rzece pt. „Bóg i świat” wyjaśnił, że ten tytuł jest zbyt odległy od języka Pisma Świętego oraz od nauczania Ojców Kościoła i mógłby prowadzić do poważnych nieporozumień.

Wszystko pochodzi od Niego, jak mówi nam list do Efezjan oraz list do Kolosan. Także Maryja jest wszystkim, czym jest, poprzez Niego. Słowo <współodkupicielka> zamazałoby to pochodzenie. Właściwą intencję wyrażono by w błędny sposób”

– czytamy w wywiadzie przeprowadzonym z późniejszym papieżem Benedyktem XVI przez Petera Seewalda.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte