Systemowa rekomunizacja? Wniosek o zbadanie programu SLD zwrócony przez Trybunał Konstytucyjny!

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż z Antonim Macierewiczem

Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego nadal stara się o wszczęcie procedury delegalizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu nasz protest wyborczy złożony na podstawie powszechnej wiedzy, że program partii Włodzimierza Czarzastego łamie art. 13. Konstytucji RP w zw. z art. 256 kk., sygn. I NSW 213/19. Przypomnę, że w 80. rocznicę napaści ZSRS na II RP, 17 września br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił na niejawnym posiedzeniu nasz wniosek o wszczęcie procedury wykreślenia z ewidencji partii politycznych SLD. Właśnie odebrałam pismo z Gabinetu Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, w którym zwrócono Towarzystwu wniosek o zbadanie zgodności programu partii postkomunistycznej z art. 13 Ustawy Zasadniczej. Tłumaczy się to przepisami, które nie dają obywatelom możliwości inicjowania tej procedury. Wiemy o tym”

– to jedynie papierek lakmusowy – mówi NGO radna Sejmiku Województwa Ślaskiego poprzedniej kadencji z PiS, a dzisiaj prezes Towarzystwa, Monika Socha-Czyż.

 

Apeluję do wiceprezesa PiS, ministra Antoniego Macierewicza o zebranie przez Prawo i Sprawiedliwość 30 podpisów posłów i skierowanie tej sprawy pod obrady Trybunału Konstytucyjnego. Ze swojej strony deklaruję, że z uwagi na naruszenie przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nasza skarga w sprawie totelowania tez programowych SLD gloryfikujących system komunistyczny trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”

– konkluduje Socha-Czyż.

ZOBACZ MATERIAŁ TV TRWAM

 

Prezes Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla „Gazety Polskiej” przekonuje, że Stanisław Piotrowicz „łagodził represje”. Rekomunizacja trwa w najlepsze. Wątpię, aby apel Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o zbadanie czy publiczne pochwalanie zbrodniczej Armii Czerwonej przez SLD jest zgodne z art. 13. Konstytucji RP, spotkał się z pozytywnym odzewem w PiS. Skoro taką sprawę miałby procedować sędzia Piotrowicz … to marne widzę na to widoki. Niemniej, kibicuję tej sprawie i cieszę się, że trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”

– komentuje nam lider KPN-Niezłomni, były poseł Adam słomka.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Wniosek o zdelegalizowanie SLD

Sąd rozpozna wniosek o delegalizację SLD!

dr Jerzy Bukowski: Czy PKW może zarejestrować komitet wyborczy partii, w sprawie której toczy się postępowanie sądowe o delegalizację?

Delegalizacja SLD? Jest też wniosek do PKW w sprawie komitetu Lewicy

Sąd Okręgowy w Warszawie broni SLD w 80. rocznicę agresji ZSRS na II RP!

Delegalizacja SLD trafi do Strasburga?

Jest protest wyborczy w sprawie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia Czarzastego bez mandatów parlamentarnych?

Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania zbrodniczego komunizmu przez SLD!

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte