Czy w Krakowie ranni na misjach weterani będą jeździć za darmo?

Zastępca Naczelnego

Fot. za zafganistanu.pl

Radni Krakowa dla Mieszkańców chcą, żeby żołnierze, którzy odnieśli rany podczas służby pełnionej w misjach poza granicami Polski mieli prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską w podwawelskim grodzie – poinformował portal KrkNews.

Przygotowując się do prac nad uchwałą w tej sprawie zapoznali się, jak ten problem jest rozwiązywany gdzie indziej.

Należy podkreślić, że w wielu miastach, w tym m.in. w Poznaniu, Lublinie oraz Wrocławiu weterani poszkodowani są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na wszystkich typach linii”

– czytamy w cytowanym przez portal uzasadnieniu projektu.

Podstawę do korzystania z darmowych przejazdów można łatwo zweryfikować, ponieważ każdy z weteranów, który odniósł obrażenia w trakcie pobytu na misji posiada legitymację weterana-poszkodowanego, wydawaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z tzw. ustawą o weteranach, żołnierzom poszkodowanym w misjach przysługują 50 proc. zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, a także 37 proc. ulgi na bilety kolejowe. Są jednak pewne obwarowania”

– napisano na stronie www.krknews.pl.

Mamy zniżki, ale one przysługują wyłącznie tym, którzy pobierają rentę bądź emeryturę. Reprezentowane przeze mnie stowarzyszenie występowało do kilku miast z prośbą o podjęcie podobnych inicjatyw, które uważa za uhonorowanie ich działalności. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, wspieramy te inicjatywy i kibicujemy im. Sądzę, że nie jest to coś, co powali budżety miast”

– powiedział portalowi prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju starszy chorąży Tomasz Kloc.

Według szacunków SRiPwMPGK weteranów-poszkodowanych jest około 850, z czego blisko połowa to osoby, które odniosły najniższy uszczerbek na zdrowiu (od 1-9 procent). Najciężej rannych jest około setki.

Mam nadzieję, że moje ukochane miasto szybko dołączy do tych, które już przyznały osobom rannym i poszkodowanym na zagranicznych misjach prawo do darmowych przejazdów lokalnymi środkami komunikacji zbiorowej. Z pewnością należy im się takie udogodnienie.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte