Mieszkańcy Bielska – Białej wiecowali w obronie kilkuset drzew. Błędy w miejskiej polityce proekologicznej?

Zastępca Naczelnego1

Dziś pod gmachem bielskiego Ratusza zabrało się na wiecu kilkudziesięciu mieszkańców, aby złożyć petycję z podpisami o powstrzymanie wycinki drzew rosnących wzdłuż torowiska w centrum Bielska-Białej. Petycję odebrał wiceprezydent Adam Ruśniak. W petycji mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw wobec planowanej przez PKP PLK wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej na odcinku od dworca PKP do tunelu przy hotelu Prezydent oraz od wylotu tunelu w pobliżu Teatru Polskiego do przejazdu kolejowego na ul. Sempołowskiej.

Prace związane z oczyszczeniem terenu z drzew stanowiących realne zagrożenie dla ruchu pociągów zapewnią bezpieczny przejazd pociągów. Oczyszczenie obejmuje pas szerokości 15 metrów z obu stron linii. Poprzedzone jest inwentaryzacją drzew w terenie, które są zakwalifikowane do usunięcia. Decyzję o ich usunięciu wydaje właściwy terytorialnie organ administracji” 

– poinformowała lokalny portal bielsko.biala.pl Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP PLK.

– To bardzo dobra postawa mieszkańców. Niemniej polityka proekologiczna w miescie kuleje. Najnowszy przykład związany jest z przebudową ulicy Cieszyńskiej. Na Osiedlu Wojska Polskiego w związku z wycinką drzew pod inwestycję naruszono siedlisko kosa zwyczajnego. W ustawodawstwie europejskim kos został ujęty w Załączniku II Konwencji Berneńskiej jako gatunek podlegający ochronie. W Polsce kos jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. W sieci krąży już film, oszalałego kosa broniącego gniazda i swoich młodych (patrz poniżej – przyp. aut.). Czasem warto spojrzeć szerzej na zrównoważony rozwój i politykę proekologiczną 

– mówi NGO nasza redakcyjna koleżanka i była radna Sejmiku Województwa Śląskiego Monika Socha-Czyż z Bielska – Białej.

https://www.facebook.com/100025396941569/videos/393695934820301/?id=100025396941569&epa=SEARCH_BOX

Do sprawy wrócimy!

 

Piotr Galicki

  1. Jarpako
    | ID: a539773e | #1

    Według prawa „milicjanty i prekuratory” powinni z urzędu wszcząć postępowanie przeciwko wydającemu decyzję o wycince jaki i wycinającemu drzewa z gniazdami gatunku chronionego. Jeszcze można dokonać zgłoszenia popełnienia przestępstwa.

Komentarze są zamknięte