Poszerzanie kręgu osób pozbawionych dostępu do tajemnic państwowych

Zastępca Naczelnego

Byli esbecy, funkcjonariusze służb wojskowych oraz ich współpracownicy sprzed 1989 roku nie uzyskają poświadczeń bezpieczeństwa – dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przygotowywana przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych idzie znacznie dalej niż weryfikacja przeprowadzona w peerelowskich służbach z początkiem lat 90.

Dostęp do informacji niejawnych stracą tysiące urzędników i pracowników prywatnych firm”

– czytamy w gazecie.

„DGP” ustalił, że Kamiński skierował z końcem kwietnia pismo do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, w którym przekazuje do rozpatrzenia projekt ustawy z pominięciem pozostałych etapów procesu legislacyjnego określonych regulaminem pracy rządu.

Powodem ma być <pilne dostosowanie obecnych rozwiązań do obserwowanych w ostatnim okresie zmian i występowania nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla informacji niejawnych>”

– napisał dziennik wskazując, że nowe rozwiązania mają dotyczyć m.in. „odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, które umożliwia dopuszczenie do pracy lub służby związanych z dostępem do informacji objętych klauzulą <poufne> lub wyższej”. Taka odmowa ma być automatyczna, gdy „osoba sprawdzana była zatrudniona lub współpracowała z organami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2. ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z lat 1944–1990”.

Oznacza to, że byłym pracownikom komunistycznych służb specjalnych automatycznie nie będzie przedłużane poświadczenie dopuszczające do państwowych tajemnic. Nawet jeśli zostali pozytywnie zweryfikowani po upadku PRL i dostali pracę np. w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, innych organach bezpieczeństwa państwa czy dyplomacji”

– czytamy w gazecie.

Bardzo ważne jest zawarte w zapisie sformułowanie: „lub współpracowała”, ponieważ znacznie poszerza krąg osób pozbawionych dostępu do tajemnic państwowych.

Nie wiadomo, jaki ostateczny kształt przyjmie ustawa, ale projekt zakłada również m.in. rozbudowanie ankiety bezpieczeństwa osobistego. Zakładana data wejścia ustawy w życie to 1 października 2019 r.”

– napisał „Dziennik Gazeta Prawna”.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte