Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej oraz targi Export Expo [PATRONAT MEDIALNY NGO]

Zastępca Naczelnego

Redakcja Niezależnej Gazety Obywatelskiej zdecydowała się przyjąć PATRONAT MEDIALNY nad III edycji Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej  i  Wschodniej oraz targów Export Expo oraz VIII edycji targów China Homelife Poland i China Machinex, które odbędą się w dniach 29-31 maja 2019 r. w Ptak Expo, Nadarzyn k/Warszawy. Organizatorem wydarzeń jest Warszawska Izba Gospodarcza przy współpracy ze Stowarzyszaniem Polskich Mediów.

III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.

Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele izb gospodarczych oraz administracji publicznej z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego, to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej. Kongres to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sąsiadami z zagranicy.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej jest wydarzeniem towarzyszącym targom Export Expo Poland i VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, które są okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Do wzięcia udziału w tych inicjatywach zaproszono blisko 2000 przedstawicieli z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej w ramach programu 16+1, oraz ok 3000 polskich przedsiębiorców.

Monika Socha-Czyż z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, Krynica 2016

OPINIA:

– Współpraca z Chinami dla każdego państwa narodowego – członka UE jest niewątpliwym wzmocnieniem jego pozycji. Warto jasno rozróżnić różnice polityczne od kwestii biznesowych. doskonale to rozumie prezydent USA Donald Trump. Inicjatywa tego Kongresu i wydarzeń towarzyszących jest bardzo cenna. Mówię to jako uczestniczka Forum Ekonomicznego w Krynicy. Warto być zatem być obecnym również w Nadarzynie w końcówce maja

– mówi NGO nasza redakcyjna koleżanka, była radna Sejmiku Województwa Śląskiego Monika Socha-Czyż.

Zainteresowanych udziałem w Kongresie uprzejmie prosimy o akredytacje (kliknij na obrazek poniżej).

Dodatkowych informacji udziela biuro organizatora: e-mail: [email protected], tel. +48 22 225 01 11.

Misją Kongresu jest:

 • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
 • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej
  i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
 • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej
  i Wschodniej z innymi regionami świata,
 • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej
  i Wschodniej,
 • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym
  i administracją państwową,
 • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych
  w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Już dziś udział w kongresie potwierdzili:

 • Oskar G. Loewe, Stowarzyszenie Pracodawców Niemieckich
 • Doug Mayorga, Chairman Minority Chamber of Commerce America
 • dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • dr Leonard Milewski, dziekan wydz. Inżynieryjnego Uczelni Handlowo-Technicznej
 • Andrzej Pieczonka, były konsul RP w Szanghaju
 • Leszek Ladowski, Chambers Federation of Central and Easter European Chamber of Commerce
 • Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan
 • Bartosz Miszkiewicz, prezes SIMLOG
 • Koleje Białoruskie / przedstawiciel Ambasady Kazachstanu
 • Jakub Gołębiewski, OT LOGISTICS
 • Marek Orzechowski, Doradca Zarządu ds. Rynków Azjatyckich (Action)
 • Marcin Ramotowski, GERLACH

Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 osób w tym przedstawicieli około 80 zagranicznych i 90 krajowych przedstawicieli izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Tematy debat:

 • Współpraca gospodarcza administracji centralnej z samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej
 • Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna
 • Własność intelektualna w działalności gospodarczej, procedura międzynarodowa znaków towarowych
 • Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę
 • Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1
 • Przyszłość elektro mobilności, wizjonerskie źródła pozyskania energii
 • Współpraca międzynarodowa Wyższych Uczelni ważnym elementem rozwoju gospodarczego; Szkolnictwo wyższe w służbie innowacyjnej gospodarki
 • Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać
 • Cross Border e-commerce. Jak zdobyć i obsługiwać Klienta poza Polską
 • Nowe technologie, e-commerce – ich zastosowanie w handlu: wyzwania i zagrożenia
 • Europa Środkowo-Wschodnia na Jedwabnym Szlaku– diagnoza
 • Chiny w dobie CIIE – jakie wyzwania stoją̨ przed eksportem do Państwa Środka

Uwaga!!! Organizatorzy Zapewniają dojazd autobusem miejskim z Dworca Centralnego PKP. Dla zmotoryzowanych bezpłatny wjazd samochodem. Warunkiem jest zgłoszenie online wraz z podaniem nr rejestracyjnego samochodu należy się zarejestrować klikając na obraz/logo powyżej! Dodatkowych informacji udziela biuro organizatora: e-mail: [email protected], tel. +48 22 225 01 11.

ZOBACZ STRONĘ WYDARZENIA


 

 

oprac. Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte