Wyciszanie centrum Krakowa

Zastępca Naczelnego

Władze miasta zamierzają ograniczyć liczbę hałaśliwych imprez w Rynku Głównym oraz w ciągu Drogi Królewskiej, zwłaszcza na ulicach Floriańskiej i Grodzkiej – poinformował miejski portal www.krakow.pl

Na nieznośny harmider skarżą się zarówno mieszkańcy centrum podwawelskiego grodu i osoby prowadzące tam działalność handlową, usługową oraz gastronomiczną, jak również turyści pragnący w spokoju podziwiać krakowskie zabytki.

Wszechobecny hałas jest przede wszystkim wynikiem odbywających się na terenie Starego Miasta imprez oraz działalności artystów ulicznych. Emisje dźwięków, często nakładające się na siebie, powodują wrażenie kakofonii, a przebywanie w przestrzeni publicznej staje się męczące. Liczne wydarzenia odwracają uwagę od zabytków architektury, zakłócają spokój spacerujących czy korzystających z oferty ogródków gastronomicznych. W trosce o komfort przebywania w przestrzeni ścisłego centrum, uwzględniając wnioski mieszkańców Starego Miasta, aby przywrócić im możliwość wypoczynku i spokojnego spędzania czasu wolnego, zostały podjęte prace zmierzające do radykalnego ograniczenia ilości imprez, odbywających się na terenie historycznego centrum”

– czytamy w portalu.

Magistrat przygotuje nowe wykazy imprez stałych, które będą mogły odbywać się na placach Starego Miasta. Mają to być wyłącznie wydarzenia, które mają szczególne znaczenie historyczne i kulturowe dla dawnej stolicy Polski. Organizatorom innych imprez zostaną zaproponowane nowe lokalizacje, poza ścisłym centrum.

Będzie to stanowiło realizację zapisów zawartych w dokumentach strategicznych, tj. w „Strategii Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030” i w „Programie Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030”.

Zmiany obejmą również działalność artystów ulicznych. Funkcjonujący od kilku lat, powołany przez prezydenta Krakowa zespół ds. weryfikacji artystów ulicznych bardziej rygorystycznie niż do tej pory będzie oceniał prezentacje twórcze, opiniując pozytywnie jedynie te, przedstawiające największą wartość, mając na względzie krajobraz kulturowy Starego Miasta oraz szacunek dla jego materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Nie będą tolerowane działania artystyczne byle jakie i przeciętne. Artystom, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu, będą proponowane lokalizacje z wyłączeniem Rynku Głównego i Drogi Królewskiej albo poza obszarem parku kulturowego Stare Miasto. Nadal konsekwentnie egzekwowany będzie zakaz używania przez artystów ulicznych instalacji i urządzeń nagłaśniających, przez które rozumie się wszelkie urządzenia pozwalające na wzmocnienie siły dźwięku lub wykorzystywane do odtwarzania podkładów muzycznych (mikrofony, wzmacniacze, głośniki, loopery, odtwarzacze). W praktyce dopuszczalna jest gra wyłącznie na instrumentach akustycznych. Naruszenie zakazu stanowi wykroczenie wynikające zarówno z przepisów o ochronie środowiska, jak i uchwały o parku kulturowym i może być ukarane mandatem karnym, jak również konfiskatą urządzeń lub instrumentów służących do popełnienia wykroczenia”

– napisano na stronie www.krakow.pl.

Szykuje się prawdziwa rewolucja kulturalna w zabytkowym centrum Krakowa, która z pewnością zyska znacznie więcej zwolenników niż przeciwników.

 

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte