Służba Więzienna dzieciom

Zastępca Naczelnego

Fot. NGO Bielsko – Biała

Dobiegła końca kolejna akcja charytatywna zorganizowana przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej ZK w Cieszynie. Na kiermaszu w Urzędzie Miejskim sprzedawano nietypowe ozdoby bożonarodzeniowe.

Wspólnie z fundacją Razem dla Dzieci funkcjonariusze bielskiej Służby Więziennej prowadzili kiermasz świąteczny w siedzibie Urzędu Miejskiego. 7 i 11 grudnia za wolne datki sprzedawano stroiki i dekoracje bożonarodzeniowe. Dzięki hojności bielszczan zebrano rekordową kwotę 5446 zł, która w całości zasili konto fundacji. Pieniądze były zbierane z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży niedawno uruchomiony w tutejszym Szpitalu Pediatrycznym.

Wszystkie przedmioty wystawione na sprzedaż powstały w efekcie więziennego programu resocjalizacyjnego. Przez miniony miesiąc przygotowało je blisko 50 mężczyzn osadzonych w bielskiej jednostce penitencjarnej. Zostali objęci oddziaływaniami opartymi na zasadach arteterapii. Nadzorowani przez funkcjonariuszy podczas zajęć grupowych i indywidualnych wykonywali ozdoby i kartki świąteczne. Dla osób pozbawionych wolności była to okazja przełamania więziennej nudy i zrobienia czegoś bezinteresownego. Dla Służby Więziennej była to natomiast możliwość uwrażliwienia skazanych na potrzeby innych osób i wzbudzenia w nich pozytywnej refleksji.

Za: informacja prasowa 

ppor. Ewy Pysz

Młodszego Psychologa Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej
Komentarze są zamknięte