Konferencja, pt. „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym”

Zastępca Naczelnego

Fot. za rynek-kolejowy.pl

W dniach 21-23 listopada br. w Zakopanem odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania  w Transporcie. Track Tec S.A. po raz kolejny aktywnie uczestniczył w wydarzeniu. Podczas branżowego spotkania swoje prezentacje przedstawili członkowie kadry kierowniczej Spółki, którzy poruszyli tematy związane z przyszłością kolei w Polsce.

Program trzydniowej konferencji zawierał szereg specjalistycznych prelekcji prowadzonych przez doświadczonych przedstawicieli branży kolejowej. Jednym z prelegentów był Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Zarządu Track Tec S.A. W swojej prezentacji pt.: „Rynek kolejowy w perspektywie” przedstawił relacje przewozowe między transportem drogowym i kolejowym, wskazując na potrzebę jednoznacznego określenia ich wielkości sięgających 2030 roku. Są one konieczne dla budowy strategii przewoźników, w szczególności dotyczących inwestycji w nowy tabor kolejowy, a tylko w przewozach towarów określał je na poziomie 2000 wagonów i 50 lokomotyw rocznie, aż do 2030 roku. To poważna szansa dla krajowych producentów.

Jednoczenie prognozy te, odpowiadające aspiracjom społeczeństwa i potrzebom gospodarki kraju, powinny dać wskazanie co do modelu infrastruktury kolejowej, w tym dotyczące standardów oraz potrzeby separacji przewozów na poszczególnych liniach.

Wiceprezes Track Tec przedstawił też prognozy wydatków na inwestycje kolejowe w Polsce do końca III perspektywy unijnej. W każdym z lat 2019 – 2030 ich wielkość powinna być wyższa od tych z bieżącego roku, w którym – wg PKP PLK – wyniosą ok 10 mld zł. W tym kontekście rządowy dokument z wielkościami wydatków na modernizację infrastruktury kolejowej, na kolejnych 10 lat, byłby niezwykle pomocny branży w relacjach firm z instytucjami finansowymi, a w konsekwencji sprzyjałby osiągnięciu celów kolei oraz poprawie klimatu wokół branży.

Referat na temat „inteligentnego rozjazdu kolejowego” wygłosił Jacek Paś, Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju Track Tec Koltram. Główną tezą wystąpienia była potrzeba wdrożenia diagnostyki zdalnej rozjazdów kolejowych i posiadania pełnej informacji technicznej o stanie tego systemu. Do realizacji założenia niezbędne jest wprowadzenie metod ciągłego monitorowania warunków eksploatacyjnych i klimatycznych. Autorzy prezentacji podsumowali, że wynikiem implementacji diagnostyki zdalnej rozjazdów kolejowych będzie redukcja kosztów utrzymania i kosztów spowodowanych opóźnieniami pociągów przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.

Udział w 17-tej już konferencji był dla Track Tec nie tylko okazją do zaprezentowania prognoz rynkowych, swoich innowacyjnych rozwiązań, ale i świetnym forum do wymiany poglądów i doświadczeń z reprezentantami świata nauki i badań oraz z praktykami branży kolejowej. Grupa Track Tec była głównym sponsorem konferencji.

***

Grupa Track Tec to wiodący międzynarodowy dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury kolejowej. W skład Grupy wchodzi obecnie osiem zakładów na terenie Europy. Postęp i rozwój działalności Grupy wynikają z organicznego wzrostu, a także z działalności w zakresie fuzji i przejęć oraz współpracy na arenie międzynarodowej. Z zakładów produkcyjnych należących do Grupy Track Tec pochodzi ponad połowa podkładów kolejowych zabudowywanych na polskiej sieci kolejowej (należącej do grona największych w Europie), a także co drugi rozjazd. Kompleksowa oferta Track Tec obejmuje również usługi generalnego wykonawstwa, logistyki, zabudowy rozjazdów, serwisowania oraz doradztwa projektowego. Grupa prowadzi intensywne działania na rynku międzynarodowym, a produkty ze znakiem Track Tec obecne są w ponad 30 krajach.

Źródło: informacja prasowa Track Tec S.A.

Komentarze są zamknięte