„100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”

Zastępca Naczelnego

Mateusz Morawiecki, fot. Wikipedia.pl

Pod takim hasłem rozpocznie się jutro w Warszawie pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego ogólnopolska akcja patriotyczno-ekologiczna pod hasłem organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi w ramach projektu „Niepodległa”.

Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, NFOŚiGW i WFOŚiGW chcą podkreślić, że działania każdego z nas na rzecz środowiska naturalnego mają wymierne znaczenie i przynoszą konkretne korzyści ekologiczne. Szczególnie istotne są takie codzienne czynności, jak segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz poszanowanie pięknej polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach”

– czytamy na stronie http://nfosigw.gov.pl

Podczas niedzielnej akcji będzie można otrzymać sadzonki rodzimych gatunków drzew: olszy, świerku, sosny, klonu jaworu, jarzębu, dębu szypułkowego w zamian za przekazane do powtórnego przetworzenia odpady, m.in. butelki plastikowe typu PET, baterie (paluszki, guzikowe), puszki aluminiowe, makulaturę, świetlówki oraz „elektrośmieci”, które nierzadko zalegają w mieszkaniach, w domach i na strychach.

Każda jubileuszowa sadzonka będzie zaopatrzona w specjalny certyfikat i instrukcję sadzenia. Takie same działania – w myśl zasady <sadzonka za surowce wtórne> – zostaną przeprowadzone w kilkunastu innych miastach w całej Polsce. Potem wystarczy już tylko wybrać stosowne miejsce i zasadzić drzewo dla upamiętnienia 100-lecia niepodległości Polski. To wyjątkowa okazja, aby oczyścić z odpadów i jednocześnie pięknie zazielenić swoje najbliższe otoczenie”

– napisano na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte