Trzeci przetarg na pomnik AK

Zastępca Naczelnego

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej, Obywatel Honorowy Miasta Krakowa, profesor doktor habilitowany architekt Stanisław Juchnowicz oraz przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów i prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK major adwokat Ryszard Brodowski chcą wznowienia przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Urzędu Miasta Krakowa przetargu na budowę „Wstęgi Pamięci” między Wawelem a Skałką.

Zwrócili się w tej sprawie z listem otwartym do dyrektora ZIKiT Marcina Hanczakowskiego, który kilka dni temu unieważnił trzeci już przetarg na wzniesienie tego pomnika. Czytamy w nim m.in.:

Wyrażamy zdziwienie, że tak ważna decyzja nie została nam wcześniej przekazana, mimo trwających już od lat kontaktów z nami. Zdziwienie nasze jest tym większe, że środowisko akowskie przekazało Państwu informację, że brakująca kwota na budowę pomnika zostanie uzyskana. (…)

Pan Prezydent Jacek Majchrowski przekazał do budżetu Rady Miasta milion sześćset tysięcy złotych na budowę pomnika AK, służby miejskie podległe Prezydentowi zatwierdziły projekt pomnika i wyraziły zgodę na jego wzniesienie.. Patronat nad budową pomnika objął prezydent RP Andrzej Duda – pismo Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BWP.0460.131.2016. Patronat honorowy objął także ks. Abp Marek Jędraszewski – pismo ABP -041-108-2017. (…)

Społeczny Komitet Budowy Pomnika AK wystąpił do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie tej budowy w wysokości brakującej kwoty 400 tysięcy złotych. Wojewoda Małopolski wystąpił do premiera RP o przekazanie tej kwoty z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Według pisma kancelarii premiera z 21.08.b.r. DKRM.ZK.2130.305/2018. brakująca kwota będzie przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub bezpośrednio z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Nieuzasadnione są wątpliwości dotyczące zgłaszającego się wykonawcy, bowiem firma ta specjalizuje się w budowie pomników. Będzie też nadzorowana przez twórcę projektu pomnika Aleksandra Smagę oraz przez wybitnych krakowskich architektów. Jesteśmy pewni, ze szanowny Pan Dyrektor nie tylko z pobudek patriotycznych, ale również ze względu na to, ze Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest zobowiązany realizować inwestycje przewidziane w budżecie miasta, wznowi przetarg, unikając zarzutu niedopełnienia obowiązków, i podpisze umowę o budowę pomnika, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Rzeczniczka prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, Monika Chylaszek powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że na razie nie planuje on ogłaszać kolejnego przetargu.

Przetarg został zakończony i formalnie nie ma możliwości jego wznowienia. Nawet gdybyśmy mieli środki, które Komitet ma obiecane nie zmieniłoby sytuacji, bo firma która złożyła tańsza ofertę w ocenie ZIKiT, nie miała wymaganego w przetargu, wystarczającego doświadczenia – wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik ZIKiT Michał Pyclik.

Do pierwszego przetargu ogłoszonego jesienią nie wpłynęła żadna oferta, do drugiego – ogłoszonego w lipcu tego roku – wpłynęły dwie oferty. Jedno z przedsiębiorstw budowlanych zaproponowało budowę pomnika za 3 mln zł, druga firma – za 1,9 mln zł. ZIKiT w Krakowie dysponuje na budowę kwotą 1,4 mln zł”

– czytamy w depeszy PAP.

Z inicjatywą postawienia pomnika Armii Krajowej zwanego z uwagi na jego kształt „Wstęgą Pamięci” na bulwarze Czerwieńskim wystąpił ŚZŻAK.

W międzynarodowym konkursie na projekt pomnika zwyciężył zespół Aleksandra Smagi. Monument ma mieć kształt wstęgi, która wyłania się spod ziemi. Będzie zbudowany z dwóch stalowych warstw: zewnętrznej w kolorze rdzy i wewnętrznej w kolorze błyszczącej stali. Forma wstęgi odzwierciedla granice Rzeczpospolitej Polskiej w momencie wybuchu II wojny światowej. Wstęga wyznaczy granice niewielkiego placu – miejsca zebrań, manifestacji i składania hołdu podczas uroczystości patriotycznych. Lokalizacja pomnika pod Wawelem od kilkunastu miesięcy budzi kontrowersje”

– napisała Polska Agencja Prasowa.

Starania AK-owców od początku wspiera Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte