Rocznicowe myślenie o przyszłości

Zastępca Naczelnego

Jerzy Bukowski, fot. YT

Bardzo dobrze, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął sobie do serca powiedzenie Józefa Piłsudskiego: „rocznice należy czcić nie tylko ich wspomnieniem, ale także postanowieniem nowych czynów”.

W 98. rocznicę wiekopomnego zwycięstwa dowodzonego przez autora tych słów Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną ogłosił bowiem decyzję o ustanowienia święta Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu 27 września oraz obiecał otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą za dwa lata.

Najmłodszy rodzaj naszych sił zbrojnych będzie miał swój dzień w rocznicę powstania w 1939 roku Polskiego Państwa Podziemnego, za jakie uznaje się powołanie pierwszej konspiracyjnej struktury wojskowej, czyli Służby Zwycięstwu Polski, której dowódcą został generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Z tej formacji powstał dwa miesiące później Związek Walki Zbrojnej przekształcony 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową.

Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie filią Muzeum Wojska Polskiego. Szef resortu obrony uznał za najlepsze miejsce dla jego utworzenia Ossów, na którego polach nasi żołnierze przepędzili w sierpniu 1920 roku bolszewików spod Warszawy. Minister Błaszczak przypomniał, że w czerwcu powołano zespół programowo-naukowy, którego zadaniem jest opracowanie założeń i koncepcji nowej placówki muzealnej.

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte