Sejmikowa „poczta propagandowa”?

Zastępca Naczelnego

Wielu samorządowców – dosyć taktycznie – twierdzi, że samorząd to nie polityka. Te słowa – wytrychy w przekonaniu wielu luminarzy samorządu mają przekonać zwykłego „Kowalskiego”, że za wszystkimi złymi wydarzeniami w życiu społecznym stoi ta czy inna „partia”. Samorząd jest tym dobrym i jasnym „światełkiem w tunelu” …

Tymczasem z oficjalnego adresu e-mail Sejmiku Województwa Śląskiego rozesłano właśnie propagandowe pismo marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka z PO, który jest również członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Samo wykorzystanie poczty elektronicznej innego sejmiku wojewódzkiego do szerzenia prywatnej opinii radnego Struka jest po prostu nie fair i jest niezrozumiałe. Marszałek województwa pomorskiego w swoim kilkustronicowym piśmie z 10 sierpnia br., adresowanym do marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, krytykuje znowelizowany Kodeks wyborczy. Warto wspomnieć przy tym, że sejmiki wojewódzkie nie mają w swych kompetencjach dokonywania wykładni prawa, ani cenzurowania lub zawieszania prawa wprowadzonego przez władze ustawodawczą. Pan Struk wprost wymienia posła PiS Marcina Horałę i polemizuje z obowiązującym prawem.W czyim imieniu to robi? Czy jest uchwała jakiegoś sejmiku w tej sprawie? Z pisma marszałka Struka to nie wynika …

Skoro jednak Sąd Najwyższy może rzekomo zawieszać stosowanie części ustawy o SN … to kto zakaże wykorzystywania funkcji marszałka województwa, żeby pod płaszczykiem samorządu „robić politykę”?

 

Fragment pisma marszałka M. Struka

 

Na przyszłość proszę uniżenie, aby w sprawach PO wykorzystywać pocztę elektroniczną Platformy Obywatelskiej, w sprawach PiS pocztę partii Jarosława Kaczyńskiego, itd. Logo województwa pomorskiego również nie powinno służyć doraźnej propagandzie takiej czy innej partii, a samorządowi!

To, że ktoś wpadł na pomysł wykorzystania poczty sejmików w celu promowania poglądów partii Grzegorza Schetyny czy całej Koalicji Obywatelskiej jest bezprawnym zawłaszczeniem „patentu na samorząd” i nadużyciem uprawnień. Wypada wątpić, czy wszyscy wyborcy w województwie pomorskim życzą sobie upartyjnienia samorządu i wykorzystania go do doraźnych celów politycznych. Zatem – więcej umiaru …

 

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte