Adam Słomka: Kto zapłaci koszty kolejnej hucpy z SN?

Zastępca Naczelnego

Barbara Piwnik, screen TVP.INFO

Sąd Najwyższy zastosował środek zabezpieczający i postanowił zawiesić stosowanie przepisów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku – zarówno w zwykłym trybie jak i w przepisach przejściowych (art. 111 § 1 i §1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o SN). W dzisiejszym programie „Minęła 20” – prowadzonym przez Adriana Klarenbacha – wypowiadała się była minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Leszka Millera sędzia Barbara Piwnik.

W 1987 awansowana ona do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i orzekała w sprawach karnych. Prowadziła m.in. sprawę afery FOZZ (odeszła ze składu po wejściu w skład rządu – proces karny musiał zostać prowadzony od początku). W trakcie rozmowy sędzia Piwnik uznała, że w oczach społeczeństwa sędziowie mają słabą pozycję.

Sędzia nie może bać się swojej przeszłości – przekonywała minister w rządzie SLD. Paradoksalnie też … słowa Barbary Piwnik pasują „jak ulał” do niej samej i stawiają ponownie pod znakiem zapytania poczucie wstydu prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sędziego tow. Józefa Iwulskiego. Trzeba dodać, że dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego (w sprawie o sygn. akt III UZP 4/18) i próba zastąpienia Trybunału Konstytucyjnego w celu zablokowania przejścia w stan spoczynku byłej Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz samego prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sędziego kpt. WSW PRL Józefa Iwulskiego jest przejawem dalszego celowego osłabienia Polski w interesie „nadzwyczajnej kasty”? Samo wzywanie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu do wydawania opinii na temat spraw zarezerwowanych wewnętrznie dla państw członkowskich – moim zdaniem – powinno stanowić powód do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec autorów tego kuriozalnego postanowienia.

 

Za orzeczeniem stali: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący), SSN Jolanta Frańczak, SSN Halina Kiryło, SSN Maciej Pacuda, SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca, uzasadnienie), SSN Jolanta Strusińska – Żukowska (sprawozdawca) i SSN Małgorzata Wrębiakowska – Marzec. Samo wykorzystanie sprawy o sygn. akt III UZP 4/18 w walce z obowiązującą ustawą rodzi poważne wątpliwości o to, że jej strony oczekujące na rozpoznanie meritum tej sprawy mogą mieć zastrzeżenia nie tylko do bezstronności składu sędziowskiego, ale o bezzasadną przewlekłość w sprawie. Kto zatem poniesie koszty przewlekłości postępowania o sygn. akt III UZP 4/18? Czy grupa sędziów z Sądu Najwyższego kreuje hucpę „nadzwyczajnej kasty” na koszt podatników? Każdy może sobie na to odpowiedzieć samodzielnie …

 

 

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
b. członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

Komentarze są zamknięte