W jakiej atmosferze przeżyjemy w tym roku 1 Sierpnia?

Zastępca Naczelnego

Przed nami kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zastanawiam się, jakie kalumnie i potwarze pod adresem odpowiedzialnych za jego wybuch polityków Polskiego Państwa Podziemnego oraz dowództwa Armii Krajowej usłyszymy tym razem i kto zechce ubić na żołnierskiej krwi polityczny interes. A może obejdzie się bez tego?

Nie chodzi mi o rzeczową dyskusję na temat sensowności tego zrywu, ponieważ obowiązkiem historyków jest poszukiwanie prawdy i budowanie teorii na podstawie zgromadzonego materiału źródłowego. Z równą powagą należy więc przyjmować argumenty zwolenników i przeciwników decyzji o objęciu stolicy Polski akcją „Burza” po tragicznych doświadczeniach z tych miast, do których wcześniej wkroczyła Armia Czerwona, zwłaszcza z wileńskiej operacji „Ostra Brama”.

Na marginesie (to wyjątkowo adekwatne w tym kontekście określenie) merytorycznej debaty naukowców każda rocznica rozpoczęcia Powstania Warszawskiego przynosi falę ziejących nienawiścią tekstów w części mediów, a zwłaszcza w internecie. Ich autorzy bez żadnego fachowego przygotowania wchodzą w role sędziów wydających surowe wyroki na polityków i generałów, którzy wydali rozkaz o godzinie „W”. Bywa, że – korzystając z anonimowości jaką zapewniają portale społecznościowe – zniesławiają ich pamięć w sposób budzący obrzydzenie u każdego, kto chce patrzeć na najnowsze dzieje w obiektywny sposób i zarazem z patriotycznym nastawieniem (da się to pogodzić).

Z drugiej strony mamy do czynienia z próbą zawłaszczania powstańczej tradycji przez pozostające ze sobą od dawna w wielkim konflikcie partie polityczne, co niekiedy skutkuje skandalicznymi zachowaniami podczas uroczystości z udziałem aktualnych władz państwowych i samorządowych odbywających się na Wojskowych Powązkach oraz w innych miejscach związanych z heroiczną walką warszawskich oddziałów AK.

Kilka dni temu środowiska kombatanckie zaapelowały o zawieszenie sporów politycznych w tę szczególną rocznicę, która powinna chociaż na moment połączyć rodaków ponad wszelkimi podziałami. Czy zostaną wysłuchane?

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte