ZUS bliżej Obywatela: pas startowy dla nowych firm. Teraz pół roku bez składek do ZUS

Zastępca Naczelnego

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą na własny rachunek, to czeka cię miła niespodzianka. Przez 6 miesięcy nie musisz płacić składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS, a przez kolejne 2 lata możesz opłacać je w niższej wysokości. Tak działa Ulga na start. To jeden z elementów Konstytucji biznesu czyli ułatwień dla przedsiębiorców.
Od początku tego roku aż 3170 osoby w województwie opolskim rozpoczęły przygodę z prowadzeniem firmy na własny rachunek. Z tego 870 w stolicy regionu i powiecie opolskim. Na Opolszczyźnie jest obecnie ponad 31 tys. jednoosobowych firm. Od maja jest lżej, bo działa Ulga na start czyli nowe zasady opłacania składek do ZUS.
Dla kogo Ulga na start?
– Każdy kto pierwszy raz w życiu rejestruje działalność gospodarczą, przez 6 miesięcy kalendarzowych nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Z tej ulgi mogą też korzystać wszyscy, którzy w przeszłości mieli już własny biznes, ale od czasu zakończenia działalności albo zawieszenia minęło co najmniej pięć lat – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.  Nowy przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku będzie zwolniony z opłacania składek. Ulga przejdzie mu koło nosa, jeśli dla byłego pracodawcy – dla którego w tym albo w poprzednim roku kalendarzowym – wykonywał te same usługi, które zamierza realizować w ramach świeżo założonej firmy. Nie ma za to przeszkód, żeby skorzystał z półrocznej ulgi jako wspólnik spółki cywilnej. W tym preferencyjnym okresie zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko prowadzącego działalność, a ubezpieczeniami będą objęte osoby współpracujące i zatrudnione jako pracownicy albo zleceniobiorcy.
Jak liczyć 6 miesięcy?
Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek tego terminu to dzień, w którym faktycznie rozpoczniesz wykonywanie działalności. Jeśli wystartujesz z własną firmą przykładowo 1 lipca, to lipiec będzie się liczył jako pierwszy z sześciu miesięcy korzystania z ulgi. Gdy jednak rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca czyli 10 czy 15 lipca, to tego miesiąca nie wliczaj do okresu ulgowego. Okres ulgi będzie się liczył od następnego miesiąca.
Ulga na start się kończy, co dalej?
Po 6 miesiącach bez opłacania składek, przez kolejne 24 miesiące możesz skorzystać z „małego ZUS”. To znaczy, że przez następne dwa lata prowadzenia firmy bez przerwy, możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy, czyli od
30 proc. minimalnego wynagrodzenia (nie mniej niż 630 zł), a nie jak było wcześniej od 60 proc. minimalnego wynagrodzenia. Możesz mieć taką zniżkę już od następnego dnia po upływie półrocznej ulgi.
Co jeszcze w Konstytucji biznesu?
Nowe rozwiązania, które obowiązują od początku maja, przewidują możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Kto zdecyduje się na taką formę działalności, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte