ZUS bliżej Obywatela: systematycznie redukujemy liczbę papierowych formularzy

Zastępca Naczelnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szanując czas klientów, systematycznie redukuje liczbę papierowych formularzy. Wprowadza też nowe rodzaje zaświadczeń, które są dostępne „od ręki”. Dzięki nim firmy mogą szybciej załatwiać sprawy między sobą oraz z innymi instytucjami i urzędami. Żeby załatwić sprawę w urzędzie trzeba się czasem uporać z wypełnieniem druków i formularzy. ZUS konsekwentnie ogranicza ich ilość i objętość. Najbardziej zyskują na tym przedsiębiorcy i firmy, którym potrzebne jest poświadczenie ZUS, że sumiennie wywiązują się z roli płatnika składek. Już w ubiegłym roku liczba druków i formularzy została odchudzona o jedną trzecią. Te, które jeszcze muszą funkcjonować, są upraszczane do minimum. Od niedawna, w opolskich placówkach ZUS są dostępne nowe rodzaje bardzo przydatnych zaświadczeń, które płatnik może dostać na poczekaniu.

Podajemy ich nazwy i wyjaśniamy przy załatwianiu, których spraw mogą być potrzebne:

 – zaświadczenie potwierdzające, że figurujesz w bazie ZUS jako płatnik składek – takie zaświadczenie może być w pewnych

przypadkach alternatywą dla zaświadczeń:
– o niezaleganiu w opłatach składek, ale tylko wtedy gdy nie jest wymagane podanie salda na koncie w ZUS. Dotychczas płatnicy czasami występowali z wnioskiem o niezaleganiu w opłatach składek, tylko po to by potwierdzić status płatnika. Obecnie mają do tego specjalne zaświadczenie, przy którym ewentualne zadłużenie w ZUS nie jest wykazywane, bo potwierdza się wyłącznie fakt zarejestrowania płatnika składek,

 – zaświadczenie potwierdzające, że jako płatnik zgłosiłeś danego ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – o takie zaświadczenie dotychczas mógł wystąpić jedynie sam ubezpieczony. Teraz z takim wnioskiem może wystąpić także płatnik. Kiedy takie zaświadczenie może być potrzebne? Na przykład przy staraniach o kartę pobytu dla cudzoziemca,

 – zaświadczenie potwierdzające liczbę osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń w danym czasie – takie zaświadczenie może być przydatne płatnikom np. przy rozliczeniach prowadzonych z innymi instytucjami, np. Powiatowy Urząd Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaświadczenia możesz otrzymać u doradców płatników składek na salach obsługi klientów we wszystkich opolskich placówkach ZUS.

 Rzecznik Regionalny ZUS województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte