Mielec: NFOŚiGW wsparł budowę nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności

Zastępca Naczelnego

Powiat mielecki otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w wysokości ponad 2 mln zł – na zbudowanie nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Obecnie przeciwdziałanie zagrożeniom oraz prowadzenie akcji ratowniczych będzie szybsze i skuteczniejsze.W siedzibie NFOŚiGW 28 marca br. podpisano umowę, która reguluje finansowanie tego przedsięwzięcia. Sygnowali ją: Starosta Powiatu Mieleckiego, Zbigniew Tymuła oraz Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Roman Wójcik. Dotacja z Narodowego Funduszu wynosi 2 232 614 zł. Beneficjent uzyska także pożyczkę w wysokości 600 000 zł na realizację tej inicjatywy. Koszt całkowity projektu to 3 447 091 zł.

Plan przewiduje wybudowanie systemu ostrzegania opartego na sygnałach dźwiękowych i komunikacji głosowej dla ludności, w przypadku wystąpienia wszelkich zagrożeń naturalnych i losowych (przede wszystkim powodzi). Efektem wprowadzenia nowego mechanizmu będzie także sprawna koordynacja działań służb ratowniczych. W ramach projektu nastąpi zakup i montaż 109 syren. Gminy otrzymają ponadto 10 sztuk centrali alarmowych. Planowany jest również zakup Powiatowej Centrali Alarmowej, którą obsługiwać będzie dwóch dyspozytorów oraz Mobilnej Centrali Alarmowej.

 

Mielec – Plac AK.

– Wiele lat byłem strażakiem, także komendantem straży pożarnej. Nasz powiat ma swoją specyfikę, gdyż przebiega tutaj wiele rzek. Ukształtowanie terenu powodowało, że dotychczasowy system ostrzegania był niewystarczający, używaliśmy np. syren, które nie wszędzie były słyszane. Teraz mieszkańcy powiatu będą wyraźnie ostrzegani, że może zaistnieć niebezpieczeństwo. Najważniejsze jest dla nas życie ludzkie, choć również chcemy pomagać mieszkańcom w ochronie ich mienia przed potencjalnymi kataklizmami – zaznaczył Starosta Powiatu Mieleckiego, Zbigniew Tymuła.

Z kolei Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Roman Wójcik po podpisaniu umowy na dofinansowanie mieleckiego projektu podkreślił: – Wyrażamy uznanie, że taka inicjatywa została przez powiat mielecki zaproponowana i zostanie zrealizowana. Można powiedzieć, że umowa to efekt wspólnej, efektywnej pracy tych, którzy wniosek złożyli i tych, którzy go oceniali. Nowoczesne systemy prognozowania zagrożeń oraz alarmowania i ostrzegania są nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne.

Ważnym rezultatem przedsięwzięcia będzie objęcie ochroną przeciwpowodziową aż 30 200 osób. Korzyści z ochrony także przed innymi zagrożeniami odczuje w sumie 78 800 mieszkańców powiatu mieleckiego. Prace nad systemem mają zostać zakończone do końca bieżącego roku.

Przekazanie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest możliwe dzięki wykorzystaniu środków krajowych z programu priorytetowego 5.4 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Cz. 1/ Dostosowanie do zmian klimatu.

Pozdrawiam, Sławomir Kmiecik
Rzecznik prasowy NFOŚiGW

Komentarze są zamknięte