KPN Niezłomni apelują o ściganie zbrodniarzy komunistycznych

Zastępca Naczelnego

W poniedziałek, 29 stycznia 2018 o godzinie 9:00 odbędzie się precedensowa rozprawa w procesie, w którym poszkodowanym jest pan Tadeusz Stański – uznany 8 X 1982 winnym, w pierwszym procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, na karę 5 lat bezwzględnego więzienia za „próbę zerwanie jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL”.Przedmiotem oskarżenia jest ściganie zbrodni komunistycznych polegających na brutalnych pobiciach więźniów politycznych KPN i NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Karnym w Barczewie zimą 1984 roku.

Wydarzenia te opisane zostały zapewne najbardziej obszernie przez pana dr Jerzego Kropiwnickiego – wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” – w formie wspomnień zatytułowanych „Zapis protestu”, wydanych techniką powielaczową jako bezdebit w 1986 roku.

Zapraszamy gorąco media oraz publiczność do sali numer 427 Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotów, przy ulicy Ogrodowej 51

Komentarze są zamknięte