Opole: „Finansowanie sportu przez samorządy” firmy Sponsoring Insight

Zastępca Naczelnego

Miasta wojewódzkie w ciągu ostatnich dwóch lat wydały na sport 3,6 mld zł, a urzędy marszałkowskie 436 mln zł. Wśród miast wojewódzkich świetnie wypada Opole, a wśród województw – Śląskie. „Puls Biznesu” podsumował raport „Finansowanie sportu przez samorządy”.

„Puls Biznesu” omawia raport „Finansowanie sportu przez samorządy” firmy Sponsoring Insight. W dokumencie tym podsumowano wydatki miast wojewódzkich na sport w latach 2015-2017. Dane te wskazują, że najlepiej wypada województwo śląskie, gdzie łączne wydatki na sport wyniosły 121 mln zł. To 2,5 proc. wszystkich wydatków województwa. Średnia wydatków na mieszkańca wynosi tam 8,86 zł.

Z miast wojewódzkich wprawdzie największe sumy na sport przeznacza Warszawa – to ponad 142 mln zł na rok. Ale jeśli uwzględni się wydatki w przeliczeniu na mieszkańca, wyróżnia się Opole. Tam, jeśli chodzi o kulturę fizyczną, wydatki na osobę wynoszą aż 225 zł, a wydatki na sport w całości wydatków stanowią prawie 5 proc.

„W 67 proc. miast wojewódzkich i województw dotacje na sport w ostatnich pięciu latach wzrosły” – podsumowano w artykule „Pulsu Biznesu”. Miasta wojewódzkie i województwa deklarują, że wspierają przede wszystkim sport wśród dzieci i młodzieży. Mniejszą popularnością cieszy się wspieranie sportu profesjonalny, a jeszcze mniejszą – sport powszechny.

Beata Wiśniewska ze stołecznego ratusza wymienia „Pulsowi Biznesu”, że pieniądze na sport i rekreację pochodzą z budżetowego działu Kultura Fizyczna, ale nie tylko. To także m.in. wydatki uwzględnione w działach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (parki, skwery, mała infrastruktura), oświata i wychowanie (boiska przyszkolne, tereny rekreacyjne, place zabaw, modernizacja sal gimnastycznych), a także z działu transport i łączność (ścieżki rowerowe)

za Pulsem Biznesu oprac. W.S

Komentarze są zamknięte