Budżet przekaże blisko 100 mln zł dla uczelni – prymusów

Zastępca Naczelnego

13 uczelni, które poprawiło swój poziom naukowy, otrzyma jeszcze z tegorocznego budżetu w sumie 95 mln zł – zapowiedział w poniedziałek wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. I dodał: chcemy wspierać uczelnie stawiające na wysoką jakość.Jak wyjaśnił podczas konferencji prasowej w resorcie nauki Jarosław Gowin, chodzi o uczelnie, które – choć gorzej wypadły w tegorocznym algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni – podniosły swój poziom naukowy.

Dodatkowe finansowanie otrzymają Uniwersytety: Łódzki, Gdański, Pedagogiczny w Krakowie, Ekonomiczny w Poznaniu, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ekonomiczny w Katowicach. Pieniądze dostaną także Politechniki: Gdańska, Śląska w Gliwicach, Częstochowska, Lubelska, oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach i Papieskie Wydziały Teologiczne we Wrocławiu i w Warszawie.

„To przykład uczelni, które w ciągu poprzednich czterech lat wykonały olbrzymi wysiłek, aby podnieść jakość badań naukowych, co znalazło odzwierciedlenie w dużo wyższych kategoriach naukowych, jakie te uczelnie otrzymały w poszczególnych obszarach nauki” – podsumował wicepremier.

Jarosław Gowin zwrócił uwagę, że przez wiele lat o tym, ile pieniędzy dostanie uczelnia, decydowała liczba studentów. „Od początku 2017 r. finansowane jest zmienione. Po pierwsze bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę studentów, a proporcję między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych” – powiedział. W algorytmie najlepiej wypadają więc te uczelnie, które zachowują proporcję nie więcej niż 13 studentów na pracownika naukowego. Po drugie, jak wymienił wicepremier, w algorytmie liczy się też „jakość dokonań naukowych, a w przypadku uczelni technicznych także wdrożeniowych”.
PAP

Komentarze są zamknięte