Stopa bezrobocia we wrześniu 2017 6,9 proc. wobec 7,0 proc. w sierpniu 2017 – MRPiPS

Zastępca Naczelnego

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 6,9 proc. wobec 7,0 proc. w sierpniu – wynika z komunikatu ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

„Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 6,9 proc. W stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza to spadek o 0,1 pkt. proc. O taki sam wskaźnik spadła stopa bezrobocia w analogicznym okresie rok temu – we wrześniu 2016 roku stopa bezrobocia wyniosła 8,3 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 8,4 proc.” – napisano w komunikacie.
„W końcu września br. liczba bezrobotnych wyniosła 1.117,4 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia br. było to o 18,8 tys. osób (1,7 proc.) mniej niż miesiąc temu. Co ciekawe, procentowy spadek liczby bezrobotnych był identyczny, jak w analogicznym okresie roku ubiegłego (wrzesień – sierpień 2016 r.). (…) Co ważne, liczba bezrobotnych w końcu września br. w stosunku do tego samego miesiąca rok temu zmniejszyła aż o 206,7 tys. osób. Oznacza to spadek na poziomie 15,6 proc.” – dodano.

Ministerstwo poinformowało, że spadła liczba wolnych miejsc pracy.
„Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu br. wyniosła 154,1 tys. W stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza to spadek o 0,2 tys. (0,2 proc.). Jednak w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku należy mówić o wzroście na poziomie 10,8 proc. (15 tys. ofert więcej)” – napisano.

(PAP Biznes)

Komentarze są zamknięte