ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI PRAWEM KAŻDEJ RODZINY Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Zastępca Naczelnego

Prawica Rzeczypospolitej zdecydowanie popiera prawo polskich rodzin do wszystkich wolnych od handlu niedziel.

Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II z listu apostolskiego „O świętowaniu niedzieli”: „Także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania.” Takim dniem jest niedziela.

W sytuacji postępującej dezintegracji więzi społecznych wprowadzenie wolnych niedziel przyczyni się do wzmocnienia rodziny i kulturotwórczej roli niedzieli w tworzeniu cywilizacji chrześcijańskiej.

Oczekujemy od partii rządzącej zrealizowania projektów, które popierał w poprzedniej kadencji Sejmu a nie kontynuowania polityki Platformy Obywatelskiej i obstrukcji społecznego projektu.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Komentarze są zamknięte