KKT sp.z.o.o sprostowanie

Autor Obywatelski1

Szanowny Panie Redaktorze.

W dniu 22 lipca na portalu internetowym ngopole.pl ukazał się artykuł pana Witolda Sobierajskigo pt: ”Port Koźle. RDOŚ Opole decyzja środowiskowa pozytywna. Wątpliwości pozostają”. Działając w imieniu spółki KK Terminale wnosimy na podstawie art.31 ustawy „Prawo prasowe” z dnia 24 stycznia 1984 r., Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 o opublikowanie sprostowania następującej informacji: (…) zostało opublikowane nieprawdziwe zdanie:

„chodzi o między innymi o tajemniczy fundusz szwajcarski VALUE QUEST. Informuję, że 100% udziałów Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z.o.o, należy do polskiego funduszu inwestycyjnego VALUE QUEST FIZAN, który znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Przytoczona powyżej nieprawdziwa informacja autorstwa Witolda Sobierajskiego wprowadza czytelników w błąd i może podważać zaufanie do spółki Kędzierzyn Koźle Terminale. Według Prawa Prasowego dziennikarz powinien kierować się w swojej pracy szczególną starannością i rzetelnością, zwłaszcza przy zbieraniu i weryfikowaniu informacji, którą później zamierza opublikować.”

Jarosław Zemło, Prezes Zarządu

Mój komentarz: Serdecznie dziękuję za  pouczenie. Pragnę jednak zauważyć, że nie ma w redakcji ngopole.pl dziennikarza Witolda Sobierajskiego. Jest Wiktor Sobierajski. Po drugie, mimo starań nie udało nam się ustalić tego, kto stoi za całą transakcją sprzedaży kędzierzyńsko-kozielskiego PORTU, za niewielką kwotę 14 mln 150 tyś złotych. Te, jak i szereg innych pytań w dalszym ciągu chciałbym Panu zadać, Panie Prezesie. Moja propozycja spotkania i spaceru po terenie kozielskiego Portu pozostaje nadal aktualna, bo wątpliwości pozostają.

Wiktor Sobierajski Z-ca Redaktora Naczelnego ngopole.pl

  1. aliczek
    | ID: 7531944b | #1

    Panie zastępco redaktora.. znowu te tyśące ?

Komentarze są zamknięte