easy DEPT – członkowie reprezentanci – BRAK DANYCH!!!!! Czy Krajowy Rejestr Długów jest „trustem”??

Autor Obywatelski

 

Nasz czytelnik otrzymał „ostateczne wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania do KRD BIG S.A informacji o zobowiązaniu dłużnika”. Na białej kartce papieru jest biało-czerwone logo Krajowego Rejestru Długów wraz z dwudziestopieciocyfrowym numerem sprawy „u wierzyciela”. Sprawdziliśmy czym jest Krajowy Rejestr Długów a także reklamowane w telewizji easy DEPT. Prawdopodobnie reklamowany w TVP getback wcale nie jest lepszy.

Ostateczne wezwanie zaczyna się tak:”easyDEPT Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w: Warszawia (01-208) ul Przyokopowa 33 za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów BIG S.A, wzywa do zapłaty kwoty wierzytelności wymagalnej, której specyfikacja zadłużenia znajduje się na odwrocie niniejszego pisma.

Kwota długu na dzień 19-06-2017 wynosi 236,27 zł

Wymienioną kwotę należy wpłacić (…), generalnie na konto easy DEPT, czyli najzwyklejszej firmy windykacyjnej. Gdy nasz czytelnik zadzwonił pod wskazany na wezwaniu numer i próbował wyjaśnić sprawę, jednocześnie informując „żeński głos”, że rozmowę będzie nagrywał, połączenie zostało natychmiast przerwane.

Ciekawa jest również, wspomniana wcześniej specyfikacja wierzytelności. W tabelce, gdzie są cztery rubryki, jest napisane tak: numer dokumentu, rodzaj dokumentu, data wystawienia i termin płatności. Ciekawe jest też to, że w rubryce rodzaj dokumentu są wyszczególnione trzy „noty karne”. Z tego co się orientujemy takiego terminu nie ma w polskim prawie. Z jakiego tytułu „noty” zostały wystawione, tego już nie napisali. W dalszym ciągu pisma jest szansa na reklamację w ciągu 21 dni. Tu warto uczulić „dłużników” na to, aby pod żadnym pozorem nie wdawać się w rozmowę z „operatorem, bo rozmowy są nagrywane a ich treść czasmi próbuje być wykorzystywana w sądzie przy rozprawach dot. tzw. uznania długu. Który wcześniej się przedawnił.

Jeżeli jeszcze ktoś nie pojął, to zwracamy uwagę na to, że i Krajowy Rejestr Długów jak i easy DEPT czy inny getback, mocno ostatnio reklamowany w mediach, jest prywatną firmą windykacyjną, które to firmy żerują na niewiedzy dłużników i cwaniacko starają się odzyskać długi. Często dawno przeterminowane. Ja bym się nie przejmował takimi pismami.

 

TRUST (ekonomia)

Trust – forma koncentracji kapitałowej[1], w której przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży. Dotychczasowi ich właściciele stają się udziałowcami powstającego trustu, na którego czele stoi zarząd kierujący produkcją i sprzedażą, wyznaczający ceny, określający podział zysków. Przedsiębiorstwa tracą całkowicie swą samodzielność pod względem handlowym, wytwórczym i prawnym.

W większości państw o gospodarce rynkowej tworzenie trustów jest prawnie zabronione[1].

P.S
Już po napisaniu tego artykułu zajrzeliśmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Tam też jest fajnie. KRD to zwyczajna firma windykacyjna, na której czele stoi trzech dżentelmenów: Wojciech Adam Łącki – prezes, Ameljan Maciej Konrad – wiceprezes i Jakub Kostecki – wiceprezes. Mamy nadzieję, że ten ostatni nie ma nic wspólnego z byłym bokserem Dawidem Kosteckim, ale kto wie.(KRS: 0000169851, NIP: 8951794707, REGON: 932913319) Data rozpoczęcia działalności to 2003 rok. Pierwszy wpis do KRS datowany jest 7.08.2003. A ostatni 12 07 2016. W sumie jest ich 25. I „wisienka na torcie” na koniec. Sprawozdania finansowe „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S A” opublikowane w Monitorze Polskim B zostało opublikowane w Monitor B nr 2035 z 2012r.  2011-12-31   2012-09-12
A co ze sprawozdaniami za kolejne lata? Jak już sprawdziliśmy Krajowy Rejestr Długów, to zajrzeliśmy także do KRS-u easyDept. I tu zdziwienie. W rubryce członkowie reprezentanci figuruje BRAK DANYCH!!!!!!

Wiktor Sobierajski

Sekurytyzacja (ang. securitization) – technika refinansowania, w ramach której pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi zostaje wyizolowana z bilansu banku (lub rzadziej innego podmiotu) w formie podmiotu specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose vehicle, SPV), który dokonuje refinansowania poprzez emisję papierów wartościowych.

 

Czy KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW jest TRUSTEM? To też postaramy się wyjaśnić.

Komentarze są zamknięte