Warszawa: kolejna grzywna dla Hanny Gronkiewicz-Walz

Autor Obywatelski

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji zdecydowała w głosowaniu o ukaraniu po raz kolejny prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3 tys. zł za niestawienie się na wezwanie.Za ukarani

em Hanny Gronkiewicz-Waltz głosowało pięciu członków komisji, przeciwko był jeden, a trzech się wstrzymało. Na czwartkową rozprawę komisji prezydent Warszawy nie stawiła się osobiście, ale przysłała pełnomocników miasta stołecznego.

Uzasadniając wniosek o grzywnę, przewodniczący komisji Patryk Jaki wskazał, że „nie jest dopuszczalne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony poprzez przesłuchanie jego pełnomocnika”.

Protestował członek komisji z ramienia PO Robert Kropiwnicki. Jak mówił, wniosek o ukaranie Gronkiewicz-Waltz jest „niedopuszczalny”. „Wyrażam zdecydowany sprzeciw” – powiedział. Dodał, że to miasto ma być reprezentowane przed komisją i miasto jest reprezentowane przez osoby, które posiadają odpowiednie pełnomocnictwa i zostały dopuszczone do postępowania przed komisją w charakterze strony. Według Kropiwnickiego karanie w tej sprawie Gronkiewicz-Waltz można uzasadnić tylko „rozgrywką polityczną”.

Protestowali też pełnomocnicy, którzy stawili się w czwartek przed komisją w imieniu ratusza.

Przewodniczący komisji Patryk Jaki replikował, że „obowiązkiem pani prezydent” jest osobiste stawienie się przed komisją i pomoc w wyjaśnieniu spornych kwestii. „Wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz został sformułowany obowiązek osobistego stawiennictwa. Wezwanie zostało prawidłowo dostarczone, niestawienie się prezydent Warszawy jest nieusprawiedliwione” – stwierdził Jaki.

Podczas wcześniejszych rozpraw, Gronkiewicz-Waltz została ukarana dwoma karami grzywny, na łączną kwotę 6 tys. zł.

PAP, Foto: Hanna Gronkiewicz-Waltz /Daniel Frymark /FORUM

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte