Ponad siedem tysięcy Ukraińców zgłoszonych w opolskim ZUS

Autor Obywatelski

Rośnie liczba pracujących w Polsce cudzoziemców. Wszyscy legalnie zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą objęci są ubezpieczeniami społecznymi. Pod koniec I kwartału zgłoszonych do ZUS było ponad 330 tys. obcokrajowców. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowią obywatele Ukrainy.
Dwa lata temu obywateli innych państw zgłoszonych w ZUS było niespełna 195 tys. Chodzi nie tylko o osoby zgłoszone jako pracownicy, ale także tych, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą. Ten dynamiczny wzrost widoczny jest także w województwie opolskim.
W grudniu 2016 r. zgłoszonych w naszym oddziale było nieco ponad 6900 osób podających inne niż polskie obywatelstwo. Dane z marca tego roku pokazują, że ich liczba przekroczyła 8300. W naszym regionie zdecydowane dominują pracownicy z Ukrainy. W przypadku obywateli pozostałych państw nie obserwujemy lawinowego wzrostu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych – mówi Antoni Malaka, dyrektor oddziału w Opolu.
Opolska jednostka ZUS ubezpiecza o ponad 100 proc. więcej cudzoziemców niż w 2014 r. Wówczas zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego było niespełna 3 tys. pracowników. Zatrudnieni lub prowadzący działalność obywatele innych państw, podlegają krajowym przepisom o ubezpieczeniach społecznych. Nie dzieje się tak tylko wtedy, gdy wyklucza to umowa między Polską, a macierzystym krajem pracownika.
Obywatele Ukrainy podejmujący zatrudnienie u opolskich przedsiębiorców powinni mieć świadomość, że od 1 stycznia 2014 r. Polska i Ukraina są związane umową o zabezpieczeniu społecznym, która stanowi podstawę prawą koordynacji systemów emerytalno-rentowych. Przepisy tej umowy mają ułatwić osobom mającym okresy pracy (ubezpieczenia) w Polsce i na Ukrainie nabywanie uprawnień do świadczeń i ich pobieranie z tych państw.
Z przepisów zawartej umowy mogą czerpać obywatele zarówno Ukrainy jak i Polski. Szczególnie zaś ci, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, czyli są aktywni zawodowo. Chodzi o osoby zatrudnione oraz prowadzące działalność na własny rachunek. Zasada równego traktowania wynikająca z umowy, osobom, które są objęte jej zapisami daje wymierne korzyści. Mogę one być beneficjentami uprawnień wynikających z ustawodawstwa drugiego państwa. Oznacza to, że po spełnieniu konkretnych warunków obywatele Ukrainy, będą objęci polskimi świadczeniami emerytalno-rentowymi realizowanymi przez ZUS. Chodzi głównie o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty z tytułu wypadków przy pracy czy zasiłki pogrzebowe.

Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS Opole

Komentarze są zamknięte