Mateusz Kijowski wybrany na szefa mazowieckiego KOD

Autor Obywatelski

Walne zebranie członków mazowieckiego KOD wybrało w sobotę po południu lidera Komitetu Mateusza Kijowskiego na przewodniczącego zarządu regionu.Kijowski zdobył w głosowaniu 487 głosów. Jego konkurent Paweł Bilski otrzymał zaś 235 głosów.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie Kijowski podtrzymał jednocześnie ubiegłotygodniową deklarację, iż na marcowym Krajowym Zjeździe Delegatów będzie ponownie ubiegał się również o stanowisko przewodniczącego zarządu głównego KOD. Zapewnił jednocześnie, że – jego zdaniem – region mazowiecki KOD może skorzystać na „silnej reprezentacji” we władzach centralnych stowarzyszenia. „Praca dla regionu w żaden sposób nie koliduje z pracą na rzecz całego stowarzyszenia” – przekonywał.

Lider KOD opowiedział się również m.in. za „profesjonalizacją” funkcji przewodniczącego (zarządu regionu) i wprowadzeniem wynagrodzenia za jego pracę. „Mam nadzieję, że to będzie źródło utrzymania” – dodał.

Kontrkandydat Kijowskiego, który wcześniej był m.in. członkiem regionalnej tymczasowej rady koordynatorów grup lokalnych Komitetu na Mazowszu, w swoim wystąpieniu na zebraniu krytycznie odnosił się do pracy władz centralnych i apelował o „wyjaśnienie w spokojnych okolicznościach” sprawy niejasności wokół rozliczeń finansowych pomiędzy Kijowskim a KOD.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte