Opole stawia na szkolnictwo zawodowe

Autor Obywatelski

Staże i pracsm_warsztaty_pracy_216de869d2ktyki zawodowe, specjalistyczne kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje, obozy naukowe, a także wsparcie nauczycieli i szkół złożą się na projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Projekt przeznaczony jest dla 918 uczniów oraz 47 nauczycieli. Jego realizacja kosztować będzie 8,8 mln zł.Nowy projekt realizowany będzie przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz z Politechniką Opolską i miastem Opole.
– Najważniejszym celem projektu jest zbliżenie środowiska szkół zawodowych w naszym regionie do lokalnego biznesu, który w naturalny sposób szuka kadry wśród wychowanków tych szkół – powiedział marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła.
Projekt obejmuje 918 uczniów (z tego 819 z obszarów wiejskich) oraz 47 nauczycieli (w tym 32 z obszarów wiejskich). Budżet projektu to 8,8 mln zł, z czego 7,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, pozostała część to wkład własny.

Projekt ma się przyczynić do wzmocnienia szkół zawodowych, dostosowania ich oferty kształcenia do wymogów rynku pracy, ale przede wszystkim ma wzmocnić wiedzę i kompetencje uczniów tych placówek. Zakłada m.in. powstanie 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”, w których – pod opieką specjalisty pracującego w ramach projektu w kooperacji z firmami – pracować będą uczniowie szkół zawodowych. Mają one uczyć np. kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do problemu.

Wsparcie w ramach projektu dostaną też nauczyciele i szkoły zawodowe. Nauczyciele przejdą kursy i szkolenia doskonalące z zakresu kształcenia zawodowego oraz staże zawodowe w firmach; przewidziano też m.in. budowę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i prowadzenie procesu doskonalenia oraz doradztwa metodycznego.

Szkoły z kolei mogą liczyć na doposażenie pracowni kształcenia zawodowego zgodne z ukierunkowaniem branżowym danej placówki i wsparcie w zakresie budowania ich stałej współpracy z opolskim rynkiem pracy oraz tworzenie klas patronackich.

Projekt rozpoczął się w sierpniu br. i potrwa do końca lipca 2018 r. Jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

JUSTYNA KAMIŃSKA www.wspolnota.org.pl

Komentarze są zamknięte