Politechnika Opolska: są pierwsi chętni na studia w Kędzierzynie-Koźlu

Autor Obywatelski

PO KKPo wielu latach starań w Kędzierzynie-Koźlu nareszcie będzie uczelnia wyższa z prawdziwego zdarzenia. 4 lipca ruszyła rekrutacja studentów na VII Wydział Politechniki Opolskiej, który tworzy się w Kędzierzynie-Koźlu. Z Katarzyną Szwedziak pełnomocnikiem rektora Politechniki Opolskiej ds. Utworzenia Wydziału w Kędzierzynie-Koźlu rozmawia Wiktor Sobierajski.

kierunki-wist (1)Wiktor Sobierajski: – Po wielu latach wreszcie w Kędzierzynie-Koźlu będziemy mieli uczelnię z prawdziwego zdarzenia?
Katarzyna Szwedziak: – Zgadza się. Od 1 października br. w Kędzierzynie-Koźlu będzie Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej, na którym będą prowadzone dwa kierunki studiów: przemysłowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne. 4 lipca ruszyła rekrutacja….
W.S: – Podobno negocjacje pomiędzy rektorem Markiem Tukiendorfem a prezydent Sabiną Nowosielską w sprawie utworzenia wydziału Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu były błyskawiczne?
K.S: – To prawda. Nie minął nawet rok od spotkania pomiędzy rektorem a panią prezydent i już w Kędzierzynie-Koźlu mamy wydział Politechniki Opolskiej. Jak podkreśla pani prezydent zadziałała chemia.
W.S: – Proces utworzenia wydziału jakiejkolwiek uczelni z reguły trwa o wiele dłużej, a tu udało się to bardzo szybko?
K.S: – Uruchomienie wydziału i kierunków studiów wymaga pewnej procedury na szczeblu ministerialnym. Po powołaniu przez uczelnię wydziału w Kędzierzynie-Koźlu przygotowano wnioski na dwa kierunki, które musiały być ocenione przez ekspertów z Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii mogliśmy zacząć uruchamiać wydział w Kędzierzynie-Koźlu. Politechnika Opolska w kwietniu tego roku zwróciła się do ministerstwa z wnioskami wydanie zgody na uruchomienia takich kierunków. Dziś mamy 5 lipca czyli dwa miesiące po złożeniu wniosków rekrutujemy młodzież na kierunki w Kędzierzynie-Koźlu.
W.S: Politechnika uruchomiła już Internetową Rekrutację Kandydatów. Są pierwsi chętni?
K.S: – Po kilku godzinach rekrutacji mamy już 4 chętnych, którzy zarejestrowali się w naszej bazie rekrutacyjnej. Liczę że z dnia na dzień chętnych będzie przybywać.
W.S: W Kędzierzynie-Koźlu Politechnika Opolska kształcić będzie na dwóch kierunkach. Ilu studentów może rozpocząć naukę w naszym mieście, bo jeżeli chodzi o kubaturę to budynek przy ulicy Kozielskiej 16 nie jest zbyt imponujący?
K.S: – Nie zgadzam się z tezą, że budynek jest mało imponujący. W pierwszej fazie będziemy eksploatować tylko jego część. Zaprojektowane są laboratoria niezbędne w pierwszym roku dydaktycznym, biblioteka wraz z czytelnią i niezbędne sale seminaryjne i ćwiczeniowe. W tym roku planujemy rekrutacje na poziomie 30 osób na każdym kierunku, czyli łącznie 60 osób.
W.S: – A jak frekwencja będzie większa?
K.S: – Wtedy wystąpimy do ministerstwa o zwiększenie limitów przyjęć i przyjmiemy wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria rekrutacji.
W.S: – Do kogo skierowana jest oferta Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu?
K.S: – Do maturzystów, którzy będą chcieli podjąć studia, zdobyć kwalifikacje zawodowe i tytuł inżyniera.
W.S: – Sadzę, że trafiliście z ofertą, bo z tego co wiem informatyków brakuje na kędzierzyńskim rynku pracy?
K.S: – Kierunki, które będą prowadzone w Kędzierzynie-Koźlu są o profilu praktycznym, a programy które zostały opracowane, zawierają sugestie podmiotów gospodarczych z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego?
W.S: – Systemy biotechniczne. Brzmi dość zagadkowo?
K.S: – Ten drugi kierunek jest dedykowany osobom zainteresowanym sferą przemysłu rolno-spożywczego. Chodzi tu o przetwórstwo, magazynowanie, transport i przetwarzanie produktów rolnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii uprawy, nawożenia w oparciu o probiotechnologię.
W.S: – Dziękuję za rozmowę

Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte