Archiwum

Archiwum dla 27/07/2016

„Ekspert” towarzysz Dziewulski

Autor Obywatelski 1

Nie istnieje chyz16114715IH,W-czasach-PRL-Dziewulski-przeprowadzil-wiele-udanyba taka siła statystyczna, która byłaby w stanie policzyć ilość żartów, kpin i złośliwości wymierzonych w dyżurnego „eksperta” towarzysza Dziewulskiego. Jego nazwisko stało się wręcz synonimem śmieszności, egzaltowanych i oderwanych od rzeczywistości ocen. Czytaj więcej…

Straż Miejska Kędzierzyn-Koźle: „romanizacja” prawa

Autor Obywatelski

W urzędzie P3300015miasta Kędzierzyn-Koźle zakończyła się trwająca pięć miesięcy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. – Wystąpienie pokontrolne jest w posiadaniu Zbigniewa Romanowicza sekretarza miasta – poinformował nas telefonicznie Jarosław Jurkowski rzecznik prasowy UM K-K, kiedy dziś rano przypomnieliśmy jemu, że wystąpiliśmy o udostępnienie dokumentu. Czytaj więcej…

Bank a instytucja pożyczkowa. Jakie różnice?

Autor Obywatelski

Podstawową r636050444561670193óżnicą pomiędzy instytucją pożyczkową a bankiem jest źródło finansowania akcji kredytowej. Firma pożyczkowa nie ma prawa gromadzić depozytów i nie ma dostępu do rynku międzybankowego, dlatego akcję kredytową musi prowadzić wyłącznie ze środków własnych. Czytaj więcej…