Prezydent podpisał sześć ustaw. Będzie rejestr pedofilów

Autor Obywatelski

Prezydent Andr146471763912758381200zej Duda podpisał sześć ustaw. Wśród nich o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, czyli tworzącą tzw. rejestr pedofilów. Jak podano dzisiaj na oficjalnej stronie prezydent Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
4. Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
5. Ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. Ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Każda z ustaw jest ważna, ale warto zwrócić uwagę na punkt 4. Wprowadzone przepisy tworzą bowiem tzw. rejestr pedofilów. Projekt powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, a dotyczył rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, będą do niego trafiali zwyrodnialcy skazani prawomocnym wyrokiem. Będzie składał się z dwóch części: dostępnej dla wszystkich i z dostępem ograniczonym.

oprac: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte